TUFUAB

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ SORGULAMA

Yukarıdaki formu kullanarak Bildiriler arasında arama yapabilirsiniz.

# Makale Adı Yıl Sempozyum Kurum Sempozyum İli Sempozyum Yeri Yazar İndir
1 Durgun (statik) mekânsal modellerden değişken (dinamik) modellere geçişte kavramsal dönüşüm 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mersin Mersin Üniversitesi Hasan Onur Işık, Elif Taş Arslan, Özgür Yanıt Kaya Durgun (statik) mekânsal modellerden değişken (dinamik) modellere geçişte kavramsal dönüşüm
İndir
2 Lineer Spektral Unmixing Yöntemi Kullanılarak Kentsel Değişimin Haritalanmasi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Mersin Mersin Üniversitesi Cihan Uysal Lineer Spektral Unmixing Yöntemi Kullanılarak Kentsel Değişimin Haritalanmasi
İndir
3 Topoğrafik Vektör Veritabanı(TOPOVT) Yeni Bütünleme Sistemi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu MSB Harita Genel Müdürlüğü Mersin Mersin Üniversitesi Talat Ağdaş, Mustafa Canıberk, Bekir Yüksel Topoğrafik Vektör Veritabanı(TOPOVT) Yeni Bütünleme Sistemi
İndir
4 Sentınel-2A Uydu Görüntüleri İle Farklı Makine Öğrenmesi Algoritmaları Ve Yangın İndeksleri Kullanılarak Yanmış Orman Alanların Tespiti: Marmaris Örneği 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Onur Can Adam, Ömer Faruk Kılıç, Onur Can Bayrak, Füsun Balık Şanlı Sentınel-2A Uydu Görüntüleri İle Farklı Makine Öğrenmesi Algoritmaları Ve Yangın İndeksleri Kullanılarak Yanmış Orman Alanların Tespiti: Marmaris Örneği
İndir
5 TanDEM-X Yüksek Çözünürlüklü Yükseklik Verisi Değişim Projesi (TREx) Kapsamında Üretilen Sayısal Yüzey Modelinden Sayısal Arazi Modeli Üretimi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu MSB Harita Genel Müdürlüğü Mersin Mersin Üniversitesi Çağrı Kılınç, Ali Coşkun Kiracı TanDEM-X Yüksek Çözünürlüklü Yükseklik Verisi Değişim Projesi (TREx) Kapsamında Üretilen Sayısal Yüzey Modelinden Sayısal Arazi Modeli Üretimi
İndir
6 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu MSB Harita Genel Müdürlüğü Mersin Mersin Üniversitesi Kadir Sencer Tapan, Ali Coşkun Kiracı, Levent İşcan 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması
İndir
7 Enerji Nakil Hat Güzergâhlarının Belirlenmesinde Karar Destek Sistemlerinin Rolü 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin Mersin Üniversitesi Onur Selen, Batuhan Kılıç, Fatih Gülgen Enerji Nakil Hat Güzergâhlarının Belirlenmesinde Karar Destek Sistemlerinin Rolü
İndir
8 Diferansiyel Ölçek Faktörünün Doğrudan Coğrafi Konumlandırmaya ve Blok Dengelemesine Etkisi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu MSB Harita Genel Müdürlüğü Mersin Mersin Üniversitesi Burak Tavukçu, Orhan Fırat Diferansiyel Ölçek Faktörünün Doğrudan Coğrafi Konumlandırmaya ve Blok Dengelemesine Etkisi
İndir
9 Derin Öğrenme Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinden Orman Yangını Tespiti: Muğla Örneği 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Onur Can Bayrak, Tümay Arda, Melis Uzar Derin Öğrenme Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinden Orman Yangını Tespiti: Muğla Örneği
İndir
10 Gediz ve Büyük Menderes Grabenlerinin Doğu kesimlerinde 2020-2021 yılları arasında kabuk hareketinin PSInSAR yöntemiyle izlenmesi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Kemal Özgür Hastaoğlu, Fatih Poyraz Gediz ve Büyük Menderes Grabenlerinin Doğu kesimlerinde 2020-2021 yılları arasında kabuk hareketinin PSInSAR yöntemiyle izlenmesi
İndir
11 Yüksek Çözünürlüklü Verilerle İmar Kanununa Aykırı Kaçak Yapıların Tespiti: Konya ili Örneği 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Mersin Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Serhat Güneş, İsmail Şanlıoğlu Yüksek Çözünürlüklü Verilerle İmar Kanununa Aykırı Kaçak Yapıların Tespiti: Konya ili Örneği
İndir
12 MODIS Verileri ve VHI İndeksi ile Adana ve Mersin’de Kuraklık Şiddetinin İzlenmesi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Mersin Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Muzaffer Can İban MODIS Verileri ve VHI İndeksi ile Adana ve Mersin’de Kuraklık Şiddetinin İzlenmesi
İndir
13 3B Benzerlik Dönüşümü için Başlangıç Parametrelerinin Evrimsel Arama Algoritmaları ile Kestirilmesi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Erciyes Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Mohammed Nasser, Ümit Haluk Atasever 3B Benzerlik Dönüşümü için Başlangıç Parametrelerinin Evrimsel Arama Algoritmaları ile Kestirilmesi
İndir
14 Türkiye’de COVID-19 Döneminde NO2 Emisyonunun Analizi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu Konya Teknik Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Duygu Arıkan, Ferruh Yıldız Türkiye’de COVID-19 Döneminde NO2 Emisyonunun Analizi
İndir
15 CBS ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Konut Amaçlı Taşınmazların Toplu Değerlemesi 2022 TUFUAB XI. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Mersin Mersin Üniversitesi Muhammed Oğuzhan Mete, Tahsin Yomralıoğlu CBS ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Konut Amaçlı Taşınmazların Toplu Değerlemesi
İndir
16 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ KULLANILARAK 1:25000 ÖLÇEKLİ ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel E. SERTEL, I. YAY ALGAN, G. ALP, N. MUSAOĞLU, Ş. KAYA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ KULLANILARAK 1:25000 ÖLÇEKLİ ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
İndir
17 DEMİRYOLU HATTI GÜZERGAH TESPİTİNDE MEKANSAL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Konya Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi Emra SERT, Rezzan ERUÇ, İrem DENEK, Gülşah AKDEMİR DEMİRYOLU HATTI GÜZERGAH TESPİTİNDE MEKANSAL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
İndir
18 FARKLI VERİ KAYNAKLARI İLE ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Antalya Topkapı Palace Otel F. ESİRTGEN, N. YASTIKLI, U.G. SEFERCİK FARKLI VERİ KAYNAKLARI İLE ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ
İndir
19 UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA HABİTAT MODELLEME 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Çukurova Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M. A. Erdoğana, S. Berberoğlu UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA HABİTAT MODELLEME
İndir
20 ADANA, YUMURTALIK KÖRFEZİNDE KIYISAL AKTİVİTELERİN UYDU VERİLERİYLE GÖZLENMESİ 1994 İkinci Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri TÜBİTAK Bursa Bursa Hikmet KURAR ADANA, YUMURTALIK KÖRFEZİNDE KIYISAL AKTİVİTELERİN UYDU VERİLERİYLE GÖZLENMESİ
İndir
21 ORTOFOTO VE UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK HAFİF RAYLI SİSTEM AĞININ TASARLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ DESIGN OF LIGHT RAIL SYSTEM NETWORK USING ORTOOPHOTO AND REMOTE SENSING IMAGES: A CASE STUDY OF TRABZON 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi H. Çatal Reis, H. Yazıcı, A. Birinci ORTOFOTO VE UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK HAFİF RAYLI SİSTEM AĞININ TASARLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ DESIGN OF LIGHT RAIL SYSTEM NETWORK USING ORTOOPHOTO AND REMOTE SENSING IMAGES: A CASE STUDY OF TRABZON
İndir
22 SINIFLANDIRMA YÖNTEMİYLE SULAK ALANLARIN DEĞİŞİMİ ANALİZİ: DİPSİZ LAGÜN ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Şafak Bozdumanan SINIFLANDIRMA YÖNTEMİYLE SULAK ALANLARIN DEĞİŞİMİ ANALİZİ: DİPSİZ LAGÜN ÖRNEĞİ
İndir
23 SİLİFKE ROMA KÖPRÜSÜNÜN İHA FOTOGRAMTERİSİ İLE 3B MODELLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Yakara, Y. Doğan, C. Alyılmaz, S. Alyılmaz, Ş. Bozduman SİLİFKE ROMA KÖPRÜSÜNÜN İHA FOTOGRAMTERİSİ İLE 3B MODELLENMESİ
İndir
24 KARAYOLU PROJELERİ İÇİN İHA İLE ŞERİTVARİ HARİTA ÜRETİMİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi H.E. ZIBA, H.M. YILMAZ KARAYOLU PROJELERİ İÇİN İHA İLE ŞERİTVARİ HARİTA ÜRETİMİ
İndir
25 TARİHİ SİT ALANLARININ ÜÇ BOYUTLU SANAL GERÇEKLİK MODELİ ÜRETİMİNDE LAZER TARAYICI VE CBS KULLANIMI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. K. Gül, E. Ö. Avşar TARİHİ SİT ALANLARININ ÜÇ BOYUTLU SANAL GERÇEKLİK MODELİ ÜRETİMİNDE LAZER TARAYICI VE CBS KULLANIMI
İndir
26 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ VE KONYA ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Büyükkarakurt, Ö. Mutluoğlu ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ VE KONYA ÖRNEĞİ
İndir
27 BİTKİ İNDEKSİ KULLANARAK BUĞDAY BİTKİSİNİN FENOLOJİK EVRELERİNİN İNCELENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Y. Kaya, N. Polat BİTKİ İNDEKSİ KULLANARAK BUĞDAY BİTKİSİNİN FENOLOJİK EVRELERİNİN İNCELENMESİ
İndir
28 İNSANSIZ HAVA ARACI GÖRÜNTÜLERİ İLE SAYISAL FOTOGRAMETRİK HARİTA VE ORTOFOTO ÜRETİMİ; AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi H.Can, F. Yılmatürk İNSANSIZ HAVA ARACI GÖRÜNTÜLERİ İLE SAYISAL FOTOGRAMETRİK HARİTA VE ORTOFOTO ÜRETİMİ; AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
İndir
29 KÜLTÜREL MİRASIN BELGELENDİRİLMESİNDE NOKTA BULUTUNDAN MİMARİ ELEMANLARIN ÇIKARIMINA YÖNELİK BİR METODOLOJİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Cemal Özgür Kıvılcım, Zaide Duran KÜLTÜREL MİRASIN BELGELENDİRİLMESİNDE NOKTA BULUTUNDAN MİMARİ ELEMANLARIN ÇIKARIMINA YÖNELİK BİR METODOLOJİ
İndir
30 SPEKTRAL KÜTÜPHANELER KULLANARAK HİPERSPEKTRAL VERİLERİN SEYREK AYRIŞTIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi S. Küçük, S. E. Yüksel SPEKTRAL KÜTÜPHANELER KULLANARAK HİPERSPEKTRAL VERİLERİN SEYREK AYRIŞTIRILMASI
İndir
31 GÖKTÜRK-2 UYDUSU ÜÇ BOYUTLU YERYÜZÜ MODELLEME PERFORMANSI ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A.M.Marangoz, U.G.Sefercik, D.Yüce GÖKTÜRK-2 UYDUSU ÜÇ BOYUTLU YERYÜZÜ MODELLEME PERFORMANSI ANALİZİ
İndir
32 LİDAR VERİLERİ KULLANILARAK ENERJİ NAKİL HATLARININ ve HATLARA RİSK OLUŞTURAN YÜKSEK OBJE KONUMLARININ OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi E. Muş, M. Dihkan LİDAR VERİLERİ KULLANILARAK ENERJİ NAKİL HATLARININ ve HATLARA RİSK OLUŞTURAN YÜKSEK OBJE KONUMLARININ OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ
İndir
33 ANTALYA İLİ YERALTISUYU KAYNAKLAR ININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ KULLANARAK MODELLENMESİ VE ARAZİ ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Kaynarca, N.Demir, B.T. SAN ANTALYA İLİ YERALTISUYU KAYNAKLAR ININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ KULLANARAK MODELLENMESİ VE ARAZİ ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ
İndir
34 ÇANAKKALE İLİ AVLAK ALANLARININ VE AV HAYVANLARI YAŞAM ALANLARININ CBS İLE BELİRLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi D. Turan, U. Aydar, E.Ö. Avşar, Ö. Akçay ÇANAKKALE İLİ AVLAK ALANLARININ VE AV HAYVANLARI YAŞAM ALANLARININ CBS İLE BELİRLENMESİ
İndir
35 BİTKİ ÖRTÜSÜ TESPİTİNDE SENTİNEL 2-A VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İNSANSIZ HAVA ARACI GÖRÜNTÜLERİNİN KIYASLANMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Yasin Koçan BİTKİ ÖRTÜSÜ TESPİTİNDE SENTİNEL 2-A VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İNSANSIZ HAVA ARACI GÖRÜNTÜLERİNİN KIYASLANMASI
İndir
36 ORTOFOTO VE UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK HAFİF RAYLI SİSTEM AĞININ TASARLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ DESIGN OF LIGHT RAIL SYSTEM NETWORK USING ORTOOPHOTO AND REMOTE SENSING IMAGES: A CASE STUDY OF TRABZON 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi H. Çatal Reis, H. Yazıcı, A. Birinci ORTOFOTO VE UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK HAFİF RAYLI SİSTEM AĞININ TASARLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ DESIGN OF LIGHT RAIL SYSTEM NETWORK USING ORTOOPHOTO AND REMOTE SENSING IMAGES: A CASE STUDY OF TRABZON
İndir
37 CALCULATION OF VOLUME CHANGES WITH 3D POINT CLOUDS OF DIFFERENT PHYSICAL ENVIRONMENTS 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi H. Acar, Z. Akbulut, S. Özdemir, F. Güney, F. Karslı CALCULATION OF VOLUME CHANGES WITH 3D POINT CLOUDS OF DIFFERENT PHYSICAL ENVIRONMENTS
İndir
38 İSTANBUL İLİNDE TRAFİK KAZA VE YOĞUNLUK ANALİZLERİNİN AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARI İLE YAPILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Y. E. Önder, T. Kavzoğlu İSTANBUL İLİNDE TRAFİK KAZA VE YOĞUNLUK ANALİZLERİNİN AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARI İLE YAPILMASI
İndir
39 İHA İLE MULTİSPEKTRAL KAMERALARDAN SAĞLANAN GÖRÜNTÜLER YARDIMIYLA BİTKİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi F. Yıldız, Y. Doğan İHA İLE MULTİSPEKTRAL KAMERALARDAN SAĞLANAN GÖRÜNTÜLER YARDIMIYLA BİTKİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
İndir
40 TARİHİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B.Tavukçu, G.Şencan, G.Arasan, O.Fırat TARİHİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ
İndir
41 Evaluating Different Vegetation Indices for Assessing Crop Growth Condition Derived from UAV Images 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi F. Feizolahpour, M. H. Afshar, E. Duzenli, S. Besharat, M. T. Yilmaz Evaluating Different Vegetation Indices for Assessing Crop Growth Condition Derived from UAV Images
İndir
42 AUTOMATIC EXTRACTION OF TREES BY USING THE MULTIPLE RETURN PROPERTIES OF THE LIDAR POINT CLOUD 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi S. Özdemir, Z. Akbulut, F. Karslı, H. Acar AUTOMATIC EXTRACTION OF TREES BY USING THE MULTIPLE RETURN PROPERTIES OF THE LIDAR POINT CLOUD
İndir
43 SİVAS’TA KENTSEL DOKUNUN FRAKTAL BOYUT ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi İ. E. Ayazlı SİVAS’TA KENTSEL DOKUNUN FRAKTAL BOYUT ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
İndir
44 GÖKTÜRK-1 UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi G.ARASAN, A.YILMAZ, O.FIRAT, E.AVŞAR, H.GÜNER, K.AYĞAN, D.YÜCE GÖKTÜRK-1 UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ
İndir
45 HAREKETLİ OBJELERİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU BELİRLEME 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Tokdemir, F. Karslı HAREKETLİ OBJELERİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU BELİRLEME
İndir
46 THE EFFECT OF UAV USAGE ON DETAIL POINTS IN CADASTRE UPDATE STUDIES: ÇORUM-KARAKÖY CASE STUDY 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi K. Karataş , N.S Altınışık THE EFFECT OF UAV USAGE ON DETAIL POINTS IN CADASTRE UPDATE STUDIES: ÇORUM-KARAKÖY CASE STUDY
İndir
47 CAPABILITY OF SENTINEL-1 DATA FOR ASSET MONITORING USING PERSISTENT SCATTERER INTERFEROMETRY 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. E. Ozdemir, E. Cal, E. Erten, N. Musaoglu CAPABILITY OF SENTINEL-1 DATA FOR ASSET MONITORING USING PERSISTENT SCATTERER INTERFEROMETRY
İndir
48 FLOOD MAPPING USING SENTINEL-1 SAR DATA: A CASE STUDY OF ORDU 8 AUGUST 2018 FLOOD 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Tavus, S. Kocaman, H.A. Nefeslioglu, C. Gokceoglu FLOOD MAPPING USING SENTINEL-1 SAR DATA: A CASE STUDY OF ORDU 8 AUGUST 2018 FLOOD
İndir
49 POZİSYON VE ÖLÇEK YÖNELTMELİ İYİLEŞTİRME İLE ÇOK KANALLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE BANT ÇAKIŞTIRMA 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi O. T. Berktaş, U. Yavanoğlu, M. Teke POZİSYON VE ÖLÇEK YÖNELTMELİ İYİLEŞTİRME İLE ÇOK KANALLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE BANT ÇAKIŞTIRMA
İndir
50 UYDU GÖRÜNTÜ KIYMETLENDİRME VE UZAKTAN ALGILAMA İÇİN MİLLİ VERİ KIYMETLENDİRME YAZILIMI (VKY) GELİŞTİRİLMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Teke, M. Efendioğlu, C. Demirpolat, O.T. Berktaş, K. Kalkan UYDU GÖRÜNTÜ KIYMETLENDİRME VE UZAKTAN ALGILAMA İÇİN MİLLİ VERİ KIYMETLENDİRME YAZILIMI (VKY) GELİŞTİRİLMESİ
İndir
51 INVESTIGATION OF CHANGES USING LANDSCAPE METRICS: THE CASE OF IZMIR GAZIEMIR 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Raziye Hale TOPALOĞLU, Elif SERTEL INVESTIGATION OF CHANGES USING LANDSCAPE METRICS: THE CASE OF IZMIR GAZIEMIR
İndir
52 UZAKTAN ALGILAMADA DERİN ÖĞRENME DEEP LEARNING IN REMOTE SENSING 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. E. Yüksel, E. Erdem, S. E. Yüksel UZAKTAN ALGILAMADA DERİN ÖĞRENME DEEP LEARNING IN REMOTE SENSING
İndir
53 POST PROCESSING KİNEMATİK DONANIMLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLERİN DOĞRULUĞUNUN İNCELENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi T. Türk, T. Öcalan POST PROCESSING KİNEMATİK DONANIMLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLERİN DOĞRULUĞUNUN İNCELENMESİ
İndir
54 UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE KAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNDE POTANSİYEL JEOTERMAL SU ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A.Y. Okur, Ö. Alkan, H. G. Coşkun, H. Çelik, M. N. Alkan UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE KAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNDE POTANSİYEL JEOTERMAL SU ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
İndir
55 JEOTERMAL ARAŞTIRMALARDA TERMAL ANOMALİLERİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi O. Alkan, H. G. Coşkun, H. Çelik, M. N. Alkan JEOTERMAL ARAŞTIRMALARDA TERMAL ANOMALİLERİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
İndir
56 DEPREMDE MEYDANA GELEBİLECEK BİNA HASARLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi S. Sarı, T. Türk DEPREMDE MEYDANA GELEBİLECEK BİNA HASARLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
İndir
57 FEATURE EXTRACTION FROM SATELLITE IMAGES USING SEGNET AND FULLY CONVOLUTIONAL NETWORKS (FCN) 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Sarıtürk, B. Bayram, Z. Duran, D. Z. Şeker FEATURE EXTRACTION FROM SATELLITE IMAGES USING SEGNET AND FULLY CONVOLUTIONAL NETWORKS (FCN)
İndir
58 COMPARISON OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN DETERMINATION OF SHALLOW WETLAND AREAS 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi N.Yagmur, A.Dervisoglu, B. B. Bilgilioglu COMPARISON OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN DETERMINATION OF SHALLOW WETLAND AREAS
İndir
59 COMPARISON OF PIXEL-BASED AND OBJECT-BASED CLASSIFICATION METHODS IN DETERMINATION OF WETLAND COASTLINE 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A.Dervisoglu, B. B. Bilgilioglu, N.Yagmur COMPARISON OF PIXEL-BASED AND OBJECT-BASED CLASSIFICATION METHODS IN DETERMINATION OF WETLAND COASTLINE
İndir
60 SU VE ATIKSU HATLARI İÇİN KONUM TABANLI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. C. Tekin, T. Gökgöz SU VE ATIKSU HATLARI İÇİN KONUM TABANLI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ
İndir
61 OPPURTUNITIES PROVIDED BY REMOTE SENSING DATA FOR WATERSHED MANAGEMENT: EXAMPLE OF KONYA CLOSED BASIN 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Tanik, N. Musaoglu, E. Erten, B. Bilgilioğlu, N. Yağmur, A. Tuzcu OPPURTUNITIES PROVIDED BY REMOTE SENSING DATA FOR WATERSHED MANAGEMENT: EXAMPLE OF KONYA CLOSED BASIN
İndir
62 NESNE TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİNDE ÖLÇEK VE EĞİTİM SETİ BOYUTUNUN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi İ. Aşık, İ. Çölkesen NESNE TABANLI GÖRÜNTÜ ANALİZİNDE ÖLÇEK VE EĞİTİM SETİ BOYUTUNUN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
63 SPEKTRAL BANTLARIN BÖLÜTLEME KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN OPTİMUM PARAMETRE TAYİNİ YAPILARAK ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi H.Tonbul, T. Kavzoğlu SPEKTRAL BANTLARIN BÖLÜTLEME KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN OPTİMUM PARAMETRE TAYİNİ YAPILARAK ANALİZİ
İndir
64 COMPARISON OF IMAGE MATCHING ALGORITHMS ON SATELLITE IMAGES TAKEN IN DIFFERENT SEASONS 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi I. Yildirim, F. Demirtas, B. Gulmez, U.M. Leloglu, M. Yaman, E. T. Guneyi COMPARISON OF IMAGE MATCHING ALGORITHMS ON SATELLITE IMAGES TAKEN IN DIFFERENT SEASONS
İndir
65 AUTOMATIC ROAD EXTRACTION USING MACHINE LEARNING APPROACH 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Bayram, S. Sivri, F. Erdem AUTOMATIC ROAD EXTRACTION USING MACHINE LEARNING APPROACH
İndir
66 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE OTOMATİK YOL TESPİTİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A.Y. Yiğit, M. Uysal İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE OTOMATİK YOL TESPİTİ
İndir
67 A METHOD TO ENHANCE HOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF MATCHED FEATURES FOR IMAGE MATCHING 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Gulmez, F. Demirtas, I. Yildirim, U.M. Leloglu, M. Yaman, E. T. Guneyi A METHOD TO ENHANCE HOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF MATCHED FEATURES FOR IMAGE MATCHING
İndir
68 DERİN ÖĞRENME İLE OBJE TANIMA İŞLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Bayram, B. Kılıç, F. Özoğlu, F. Erdem, S. Sivri, A. Delen, O. C. Bayrak DERİN ÖĞRENME İLE OBJE TANIMA İŞLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
İndir
69 INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF FALSE MATCHES AND DISTRIBUTION OF THE MATCHED KEYPOINTS ON THE PNP ALGORITHM 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi F. Demirtas, B. Gulmez, I. Yildirim, U.M. Leloglu, M. Yaman, E. T. Guneyi INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF FALSE MATCHES AND DISTRIBUTION OF THE MATCHED KEYPOINTS ON THE PNP ALGORITHM
İndir
70 TOPRAKTA TUZLULUK DERECESİNİN LANDSAT 8 UYDU VERİSİ KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Akşit, S. Ekercin, E. Gürbüz & H. İ. Gündüz TOPRAKTA TUZLULUK DERECESİNİN LANDSAT 8 UYDU VERİSİ KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ
İndir
71 SENTİNEL-2A UYDULARINDAN ELDE EDİLEN SEVİYE-1C VE SEVİYE-2A ÜRÜNLERİNİN YANMIŞ ORMAN ALANLARININ HARİTALANMASINDAKİ BAŞARISININ ARAŞTIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi İ. H. Saylan, R. Çömert SENTİNEL-2A UYDULARINDAN ELDE EDİLEN SEVİYE-1C VE SEVİYE-2A ÜRÜNLERİNİN YANMIŞ ORMAN ALANLARININ HARİTALANMASINDAKİ BAŞARISININ ARAŞTIRILMASI
İndir
72 KONUM SERVİSLERİ KULLANILARAK MOBİL HABER UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ: NEWSONMAP 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Selin Kılıç, Abdullah KARAAĞAÇ KONUM SERVİSLERİ KULLANILARAK MOBİL HABER UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ: NEWSONMAP
İndir
73 KONUM TABANLI MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ: ASTRA TRACKER 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Betül ALTUNTAŞ, Şule EMEK, Murat YILMAZ, Abdullah KARAAĞAÇ KONUM TABANLI MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ: ASTRA TRACKER
İndir
74 KONUMA BAĞLI HATIRLATICI MOBİL UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ: WHISPERER 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Şeyma Aktaşa, Kasım Yeşilyurt, Hacer Nur Korkmaz, İsmail Yaşar, Pelin Akduman, Serhat Akalın, Abdullah KARAAĞAÇ KONUMA BAĞLI HATIRLATICI MOBİL UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ: WHISPERER
İndir
75 YÜKSEK MEKÂNSAL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI İLE ÇAY ALANLARININ ÇIKARILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi F. Bedir, O. Yiğit, B.B. Bilgilioğlu, R. Çömert YÜKSEK MEKÂNSAL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI İLE ÇAY ALANLARININ ÇIKARILMASI
İndir
76 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMİN İZLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi K.Aliyazıcıoğlu, F.Beker, B.B.Bilgilioğlu, R.H.Topaloğlu, R.Çömert KAHRAMANMARAŞ İLİNİN ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMİN İZLENMESİ
İndir
77 ZONGULDAK VE EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ ORMAN YANGINI RİSK ALANLARININ BELİRLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi S.Dilekçi, A.M.Marangoz, A.Ateşoğlu ZONGULDAK VE EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ ORMAN YANGINI RİSK ALANLARININ BELİRLENMESİ
İndir
78 İHA FOTOGRAMETRİSİ İLE KAYA DÜŞME BÖLGELERİNİN 3-BOYUTLU MODELLENMESİ VE HARİTALANMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Yakar, Y. Doğan, M. Ö. Çelik, A. Alptekin İHA FOTOGRAMETRİSİ İLE KAYA DÜŞME BÖLGELERİNİN 3-BOYUTLU MODELLENMESİ VE HARİTALANMASI
İndir
79 UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DERİN ÖĞRENME ALGORİTLARI İLE SINIFLANDIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M.E.Döş, M. Uysal UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DERİN ÖĞRENME ALGORİTLARI İLE SINIFLANDIRILMASI
İndir
80 THE EFFECT OF DIFFERENT CALIBRATION METHODS ON THE ACCURACY OF THREE DIMENSIONAL MODELS 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Z. Duran, M. E. Atik THE EFFECT OF DIFFERENT CALIBRATION METHODS ON THE ACCURACY OF THREE DIMENSIONAL MODELS
İndir
81 KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ VE CityGML: MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi L. Kuşak, F. B. Ünel, M. Yakar KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ VE CityGML: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İndir
82 UYDU GÖRÜNTÜSÜ İŞLEME VE SIKIŞTIRMA SÜREÇLERİNİN WEB TABANLI HARİTA SERVİSİ YAYIN PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Z. Durkut, U. Algancı, E. Sertel UYDU GÖRÜNTÜSÜ İŞLEME VE SIKIŞTIRMA SÜREÇLERİNİN WEB TABANLI HARİTA SERVİSİ YAYIN PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
83 ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi F. B. Ünel, L. Kuşak, M. Yakar ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İndir
84 ACCESSIBLE AND AUTOMATIZED RECYCLING SYSTEM USING COMPUTER VISION TECHNIQUES 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Akdemir, S. E. Yüksel ACCESSIBLE AND AUTOMATIZED RECYCLING SYSTEM USING COMPUTER VISION TECHNIQUES
İndir
85 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE UYGUN BARAJ YERİ SEÇİMİ GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi S. Şenel, B. B. Bilgioğlu, Y. S. Erbaş, R. Çömert ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE UYGUN BARAJ YERİ SEÇİMİ GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ
İndir
86 ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ: ELMALI HAVZASI, İSTANBUL 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Z. Kaşıkçı, N. Çelik, F.B. Sarıyılmaz ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ: ELMALI HAVZASI, İSTANBUL
İndir
87 ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE AKŞEHİR GÖLÜ DEĞİŞİM ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Z. Mutlu, B. Kazancı, A. Y. Özçetin, F. B. Sarıyılmaz ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE AKŞEHİR GÖLÜ DEĞİŞİM ANALİZİ
İndir
88 KENTLEŞMENİN ARAZİ YÜZEY SICAKLIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BURSA İLİ ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Yamak, Z. Yağcı, B.B. Bilgilioğlu, R. Çömert KENTLEŞMENİN ARAZİ YÜZEY SICAKLIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BURSA İLİ ÖRNEĞİ
İndir
89 SENTINEL-2 UYDUSUNUN AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNİ İZLEMEDEKİ PERFORMANS ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Ö.G. Narin, S. Abdikan, A. Şekertekin, A. Delen, F.B. Şanlı SENTINEL-2 UYDUSUNUN AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNİ İZLEMEDEKİ PERFORMANS ANALİZİ
İndir
90 MANİSA/SARIGÖL BÖLGESİ MEVSİMSEL ETKİLERİN SAR VERİLERİNDEN BELİRLENMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi K.Ö. Hastaoğlu, F. Poyraz, H.Erdoğan MANİSA/SARIGÖL BÖLGESİ MEVSİMSEL ETKİLERİN SAR VERİLERİNDEN BELİRLENMESİ
İndir
91 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ NOMİNAL TAŞINMAZ DEĞER HARİTASI ÜRETİMİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK İRDELEMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. O. Mete, T. Yomralioglu COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ NOMİNAL TAŞINMAZ DEĞER HARİTASI ÜRETİMİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK İRDELEMESİ
İndir
92 GOOGLE MAPS GÖRÜNTÜLERİNİN SEGMENTASYONU İLE KARAYOLU ÜZERİNDEKİ ARAÇLARIN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Kaynarca, N.Demir GOOGLE MAPS GÖRÜNTÜLERİNİN SEGMENTASYONU İLE KARAYOLU ÜZERİNDEKİ ARAÇLARIN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI
İndir
93 COLLECT EARTH YÖNTEMİ KULLANILARAK KÜRESEL EKOLOJİK ZONLARA (GEZ) GÖRE TÜRKİYE ARAZİ ÖRTÜ/KULLANIM SINIFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Ateşoğlu, S. Erpay, C. Mandacı COLLECT EARTH YÖNTEMİ KULLANILARAK KÜRESEL EKOLOJİK ZONLARA (GEZ) GÖRE TÜRKİYE ARAZİ ÖRTÜ/KULLANIM SINIFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
94 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İÇMESUYU HAVZALARINDA KONUT GELİŞİM ALANI BELİRLENMESİ: YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Koç, T. Gökgöz COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İÇMESUYU HAVZALARINDA KONUT GELİŞİM ALANI BELİRLENMESİ: YUVACIK BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ
İndir
95 LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN KÖMÜR MADEN SAHASI ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI, SOMA ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Ö. G. Narin, M.Yalçın, M. Akyol LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN KÖMÜR MADEN SAHASI ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI, SOMA ÖRNEĞİ
İndir
96 ROOF PLANE DETECTION AND COMPARISON OF POINT CLOUDS ACQUIRED BY DIFFERENT DATA SOURCES USING RANSAC ALGORITHM 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi F. Gonultas, Z. Duran, M. E. Atik ROOF PLANE DETECTION AND COMPARISON OF POINT CLOUDS ACQUIRED BY DIFFERENT DATA SOURCES USING RANSAC ALGORITHM
İndir
97 HIPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERIN SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BOYUTTA EĞİTİM KÜMELERI İÇİN TOPLU ÖĞRENME ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Ö.H. Ertekin, İ. Çölkesen HIPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERIN SINIFLANDIRILMASINDA FARKLI BOYUTTA EĞİTİM KÜMELERI İÇİN TOPLU ÖĞRENME ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ
İndir
98 TÜRKİYE TOPOĞRAFİK VEKTÖR VERİTABANI'NIN (TOPOVT) FARKLI ÖLÇEK VE ALANLARDAKİ KULLANIMI İÇİN VERİ MODELİ DEĞİŞİKLİĞİ YAKLAŞIMININ BELİRLENMESİ: KARAYOLU ŞEMASI ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Yüksel, M. Canıberk, A. Yılmaz TÜRKİYE TOPOĞRAFİK VEKTÖR VERİTABANI'NIN (TOPOVT) FARKLI ÖLÇEK VE ALANLARDAKİ KULLANIMI İÇİN VERİ MODELİ DEĞİŞİKLİĞİ YAKLAŞIMININ BELİRLENMESİ: KARAYOLU ŞEMASI ÖRNEĞİ
İndir
99 YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN NOKTA BULUTUNUN SINIFLANDIRILMASI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi N. Yastıklı, Z. Çetin YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN NOKTA BULUTUNUN SINIFLANDIRILMASI
İndir
100 ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ: BATI PAMPHYLIA-DOĞU LYKIA ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Aşınmaz, M. Dal, N. Demir ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ: BATI PAMPHYLIA-DOĞU LYKIA ÖRNEĞİ
İndir
101 AFET NEDENİYLE ZARAR GÖREN ALANLAR İÇİN YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BAĞIMSIZ BİLEŞENLER ANALİZİ VE KMEANS++ TEMELLİ DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Ü. H. Atasever AFET NEDENİYLE ZARAR GÖREN ALANLAR İÇİN YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BAĞIMSIZ BİLEŞENLER ANALİZİ VE KMEANS++ TEMELLİ DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI
İndir
102 UAV USAGE IN THE DOCUMENTATION OF HISTORICAL HARRAN MOSQUE AND CHURCH RUINS 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Ulukavak, A. Memduhoğlu, H. I. Şenol, N. Polat, M. Önal UAV USAGE IN THE DOCUMENTATION OF HISTORICAL HARRAN MOSQUE AND CHURCH RUINS
İndir
103 İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN ÜRETİLEN VERİLERİN DOĞRULUK DEĞERLENDİRMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi S. S. Akay, O. Özcan, F. B. Şanlı, B. Bayram, T. Görüm İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN ÜRETİLEN VERİLERİN DOĞRULUK DEĞERLENDİRMESİ
İndir
104 THE USE OF UAV IN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION: A CASE STUDY IN ŞANLIURFA HISTORICAL CASTLE 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. Ulukavak, A. Memduhoğlu, H. Şenol, N. Polat, B. Çetin, M. Demir THE USE OF UAV IN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION: A CASE STUDY IN ŞANLIURFA HISTORICAL CASTLE
İndir
105 TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARININ KULLANIMI: PENDİK ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi E.C. Seyrek, İ. Çölkesen, R. Bovkır, A.Ç. Aydınoğlu TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARININ KULLANIMI: PENDİK ÖRNEĞİ
İndir
106 SPATIAL ACCURACY ASSESSMENT OF BUILDINGS IN OPENSTREETMAP 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi K. Küçük, B. Anbaroğlu SPATIAL ACCURACY ASSESSMENT OF BUILDINGS IN OPENSTREETMAP
İndir
107 USAGE OF DEEP LEARNING FOR IMAGE SEGMENTATION FROM HIGH RESOLUTION IMAGES 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi O. Ozturk, D. Z. Seker, B. Bayram, Z. Duran USAGE OF DEEP LEARNING FOR IMAGE SEGMENTATION FROM HIGH RESOLUTION IMAGES
İndir
108 MOBİL TELEFONLAR KULLANILARAK ELDE EDİLEN 3 BOYUTLU MODELLERİN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KAPSAMINDA KULLANILABİLİRLİĞİ: III. AHMET ÇEŞMESİ ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi İ.Yakar, S.Bilgi MOBİL TELEFONLAR KULLANILARAK ELDE EDİLEN 3 BOYUTLU MODELLERİN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KAPSAMINDA KULLANILABİLİRLİĞİ: III. AHMET ÇEŞMESİ ÖRNEĞİ
İndir
109 LAND SURFACE TEMPERATURE MAPPING BY THE USE OF REMOTE SENSING AND GIS: CASE STUDY OF ISTANBUL METROPOLITAN AREA 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi İ.Yakar, S.Bilgi LAND SURFACE TEMPERATURE MAPPING BY THE USE OF REMOTE SENSING AND GIS: CASE STUDY OF ISTANBUL METROPOLITAN AREA
İndir
110 ARKEOLOJİK ALANLARIN DOKÜMANTASYONUNUN YERSEL LAZER TARAMA VE İHA TEKNİKLERİ İLE ELDE EDİLMESİ: KONYA YUNUSLAR 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A.Ulvia, M. Yakar, A.Y. Yiğit, Y. Kaya ARKEOLOJİK ALANLARIN DOKÜMANTASYONUNUN YERSEL LAZER TARAMA VE İHA TEKNİKLERİ İLE ELDE EDİLMESİ: KONYA YUNUSLAR
İndir
111 MULTI-GNSS PPP: AN ALTERNATIVE POSITIONING TECHNIQUE FOR ESTABLISHING GROUND CONTROL POINTS 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi B. Bahadur, M. Nohutcu MULTI-GNSS PPP: AN ALTERNATIVE POSITIONING TECHNIQUE FOR ESTABLISHING GROUND CONTROL POINTS
İndir
112 TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARIN BELGELENMESİ VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ İÇİN GEOSLAM YERSEL LAZER TARAYICININ KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI: AKSARAY- ULU CAMİİ ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A. Yaman, M. Kurt TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARIN BELGELENMESİ VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ İÇİN GEOSLAM YERSEL LAZER TARAYICININ KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI: AKSARAY- ULU CAMİİ ÖRNEĞİ
İndir
113 NÜKLEER SANTRALLER İÇİN YER BELİRLEME KRİTERLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Z.M. Başkurt, C.C. Aydın NÜKLEER SANTRALLER İÇİN YER BELİRLEME KRİTERLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
114 MOBİL LİDAR VERİSİ İLE KENT ÖLÇEĞİNDE CADDE BAZLI ENVANTER ÇALIŞMASI VE COĞRAFİ SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU-ANKARA ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M. D. Keleş, C. C. Aydın MOBİL LİDAR VERİSİ İLE KENT ÖLÇEĞİNDE CADDE BAZLI ENVANTER ÇALIŞMASI VE COĞRAFİ SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU-ANKARA ÖRNEĞİ
İndir
115 FOTOGRAMETRİK GÖRÜNTÜLERİN OTOMATİK EŞLEŞTİRİLMESİ VE SEYREK NOKTA BULUTU OLUŞTURMA 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Cihan Altuntaş FOTOGRAMETRİK GÖRÜNTÜLERİN OTOMATİK EŞLEŞTİRİLMESİ VE SEYREK NOKTA BULUTU OLUŞTURMA
İndir
116 AÇIK KAYNAK KODLU AĞ ANALİZ ALGORİTMALARI VE ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SİMÜLATÖRÜ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi Ö. Akın, A. Eroğlu, H. Demirel AÇIK KAYNAK KODLU AĞ ANALİZ ALGORİTMALARI VE ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SİMÜLATÖRÜ
İndir
117 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE SEGMENTASYON ANALİZİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi E. Altınoluk, Ö. Akçay, E. Ö. Avşar, U. Aydar DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE SEGMENTASYON ANALİZİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
İndir
118 KÜLTÜREL ESERLERİN ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE SUNUMU: GERMİR PANAGİA RUM KİLİSESİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi M.A.Günen, M. Ç. Baydoğan, E.Beşdok KÜLTÜREL ESERLERİN ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE SUNUMU: GERMİR PANAGİA RUM KİLİSESİ
İndir
119 KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARIN EMİSYON MİKTARLARININ WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi A.Yüksel, M.Ü.Gümüşay KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARIN EMİSYON MİKTARLARININ WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
İndir
120 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU YER SEÇİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIM KULLANIMI 2019 TUFUAB X. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Aksaray Aksaray Üniversitesi D. Güler, T. Yomralıoğlu ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU YER SEÇİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIM KULLANIMI
İndir
121 ŞANLIURFA İLİ BİTKİ DEĞİŞİMİNİN ÇOK ZAMANLI UYGU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. A. UĞUR, N. POLAT ŞANLIURFA İLİ BİTKİ DEĞİŞİMİNİN ÇOK ZAMANLI UYGU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
İndir
122 ÜÇ BOYUTLU KENT MODELLERİNDE AYRINTI DÜZEYİ KAVRAMI İNCE MİNARELİ MEDRESE (KONYA) ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Necmettin Erbakan Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. VARLIK, F. URAY, A. METİN ÜÇ BOYUTLU KENT MODELLERİNDE AYRINTI DÜZEYİ KAVRAMI İNCE MİNARELİ MEDRESE (KONYA) ÖRNEĞİ
İndir
123 ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK AĞAÇ TESPİTİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Mehmet Fatih GÜRBÜZ,Mustafa TÜRKER ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK AĞAÇ TESPİTİ
İndir
124 YSA İLE OPTİMİZE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASININ LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel TORUN A.T., EKERCİN S., GEZGİN C. YSA İLE OPTİMİZE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASININ LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
125 YOĞUN NOKTA BULUTUNDA BİNA ÇATI YÜZEYLERİNİN TESPİTİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel N. POLAT, M. UYSAL YOĞUN NOKTA BULUTUNDA BİNA ÇATI YÜZEYLERİNİN TESPİTİ
İndir
126 YER YÜZEY SICAKLIĞININ TERMAL UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel F. BEKTAŞ BALÇIK, E. M. ERGENE YER YÜZEY SICAKLIĞININ TERMAL UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
İndir
127 WMS ve DOĞRUDAN BAĞLANTI YÖNTEMİYLE VERİTABANI GÜNCELLEME SİSTEMİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel B. YÜKSEL, A. YILMAZ, M. CANIBERK, A. OKUL WMS ve DOĞRUDAN BAĞLANTI YÖNTEMİYLE VERİTABANI GÜNCELLEME SİSTEMİ
İndir
128 WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI (YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ) 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. Ümit GÜMÜŞAY WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI (YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ)
İndir
129 UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERDE OBJE TESPİTİNDE VE SINIFLANDIRMASINDA DERİN ÖĞRENME TEMELLİ YAKLAŞIM 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel N. E. ÖÇER, U. AVDAN UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERDE OBJE TESPİTİNDE VE SINIFLANDIRMASINDA DERİN ÖĞRENME TEMELLİ YAKLAŞIM
İndir
130 UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE POTANSİYEL JEOTERMAL ALANLARIN BELİRLENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Ö. ALKAN, H. G. COŞKUN, H. ÇELİK, Y. OKUR, M. N. ALKAN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE POTANSİYEL JEOTERMAL ALANLARIN BELİRLENMESİ
İndir
131 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE AÇIK MADEN OCAKLARINDA BOR MİNERALLERİNİN TESPİTİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. UYSAL, B. TURGUT, N. POLAT, M.A. DERELİ, M. YALÇIN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE AÇIK MADEN OCAKLARINDA BOR MİNERALLERİNİN TESPİTİ
İndir
132 UYDU VERİLERİ İLE VERİ ENTEGRASYONU, HAVZA GELİŞİMİ VE JEOTERMAL 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel S. KANDİL, H.G. COŞKUN UYDU VERİLERİ İLE VERİ ENTEGRASYONU, HAVZA GELİŞİMİ VE JEOTERMAL
İndir
133 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ORMAN YANGINLARININ HARİTALANMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Resul ÇÖMERT, Dilek KÜÇÜK MATCI, Hakan EMİR, Uğur AVDAN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ORMAN YANGINLARININ HARİTALANMASI
İndir
134 TÜRKİYE TOPOĞRAFİK VEKTÖR VERİTABANI (TOPOVT) GERÇEK ZAMANLI GÜNCELLEME SİSTEMİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel A. YILMAZ, A. OKUL, M. CANIBERK, B. YÜKSEL TÜRKİYE TOPOĞRAFİK VEKTÖR VERİTABANI (TOPOVT) GERÇEK ZAMANLI GÜNCELLEME SİSTEMİ
İndir
135 TKGM`DE ORTOFOTO HARİTA ÜRETİMİ VE ÇOK AMAÇLI KULLANIMI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Afyon Korel Termal Otel M.SOYLU, L. ÖZMÜŞ, E. AYYILDIZ, H. TUNA, S. BAKICI TKGM`DE ORTOFOTO HARİTA ÜRETİMİ VE ÇOK AMAÇLI KULLANIMI
İndir
136 TerraSAR-X ve TanDEM-X`DEN ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN TEK VE ÇİFT GEÇİŞE GÖRE DOĞRULUK ANALİZİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel Mustafa ERDOĞAN, Orhan FIRAT, Temel DURGUT TerraSAR-X ve TanDEM-X`DEN ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN TEK VE ÇİFT GEÇİŞE GÖRE DOĞRULUK ANALİZİ
İndir
137 TARİHİ YAPILARDA YERSEL LAZER TARAMA VERİLERİNE DAYALI MODELLEME ÇALIŞMALARI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel D. ARICAN, T. ARDA, N. TUNALIOĞLU, M. UZAR TARİHİ YAPILARDA YERSEL LAZER TARAMA VERİLERİNE DAYALI MODELLEME ÇALIŞMALARI
İndir
138 SİLİFKE AŞAĞI DÜNYA OBRUĞUNUN İHA KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. YAKAR, Y. DOĞAN SİLİFKE AŞAĞI DÜNYA OBRUĞUNUN İHA KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ
İndir
139 SFM TEKNİĞİ İLE 3B OBJE MODELLENMESİNDE KULLANILAN TİCARİ VE AÇIKKAYNAK KODLU YAZILIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel B. SARITÜRK, D. Z. ŞEKER SFM TEKNİĞİ İLE 3B OBJE MODELLENMESİNDE KULLANILAN TİCARİ VE AÇIKKAYNAK KODLU YAZILIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
140 SAYISAL YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE SARIYER İSTANBUL’DA SİLUET ÜRETİMİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel N. YASTIKLI, Z. ÇETİN, E. ARSLAN SAYISAL YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE SARIYER İSTANBUL’DA SİLUET ÜRETİMİ
İndir
141 RASTGELE ORMAN YÖNTEMİ KULLANILARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Fırat ERDEM, Mustafa ANDAÇ DERİNPINAR, Rouhollah NASİRZADEHDİZAJİ ,Selen OY, Dursun Zafer ŞEKER, Bülent BAYRAM RASTGELE ORMAN YÖNTEMİ KULLANILARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ
İndir
142 POPÜLER KAMERA KALİBRASYONU YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel E. ÖZDEMİR, Z. DURAN POPÜLER KAMERA KALİBRASYONU YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
143 OYUN DÜNYASINDA MODEL VE DOKU ÜRETİMİNDE FOTOGRAMETRİ KULLANIMI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Erciyes Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M.A.GÜNEN, L. ÇORUH, E.BEŞDOK OYUN DÜNYASINDA MODEL VE DOKU ÜRETİMİNDE FOTOGRAMETRİ KULLANIMI
İndir
144 ORTOFOTO ÜRETİMİNDE DETAY YOĞUNLUKLARINA GÖRE OPTİMUM YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel G.ARASAN, A. ÇAM ORTOFOTO ÜRETİMİNDE DETAY YOĞUNLUKLARINA GÖRE OPTİMUM YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ
İndir
145 OBJE YÜZEY RENKLERİNİN YERSEL LAZER TARAYICILARINA ETKİSİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. YAMAN, H.M. YILMAZ OBJE YÜZEY RENKLERİNİN YERSEL LAZER TARAYICILARINA ETKİSİ
İndir
146 NESNE-TABANLI SINIFLANDIRMADA SEGMENTASYON KALİTESİNİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞU ÜZERİNE ETKİSİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel H. TONBUL, T. KAVZOĞLU NESNE-TABANLI SINIFLANDIRMADA SEGMENTASYON KALİTESİNİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞU ÜZERİNE ETKİSİ
İndir
147 NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ İLE TARIMSAL ÜRÜN DESENİNİN BELİRLENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. DELEN, F. BALIK ŞANLI NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ İLE TARIMSAL ÜRÜN DESENİNİN BELİRLENMESİ
İndir
148 NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA İLE KARAYOLUNDA BULUNAN ARAÇLARIN TESPİTİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Mustafa KAYNARCA, Nusret DEMİR NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA İLE KARAYOLUNDA BULUNAN ARAÇLARIN TESPİTİ
İndir
149 NDVIST: İSTANBUL İÇİN AÇIK KAYNAK YAZILIM TABANLI KONUMSAL VERİ ALTYAPISI ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Universal Bilgi Teknolojileri Afyon Korel Termal Otel S. YILMAZTÜRK NDVIST: İSTANBUL İÇİN AÇIK KAYNAK YAZILIM TABANLI KONUMSAL VERİ ALTYAPISI ÖRNEĞİ
İndir
150 NARENCİYE BAHÇELERİNDEKİ AĞAÇ SINIRLARININ SAYISAL YÜZEY MODELİNDEN OTOMATİK ÇIKARILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. Ö. OK, A. ÖZDARICI OK NARENCİYE BAHÇELERİNDEKİ AĞAÇ SINIRLARININ SAYISAL YÜZEY MODELİNDEN OTOMATİK ÇIKARILMASI
İndir
151 LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI: GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) ÇALIŞMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. YILDIZ, M. BAĞCI, C. BAŞARAN, F. E. ÇONKAR, C. AYDAY LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI: GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) ÇALIŞMASI
İndir
152 KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS) ÇALIŞMALARINDA KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMININ GEREKLİLİĞİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel D. KÖSE, A.C. BİRDAL, T. TÜRK KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS) ÇALIŞMALARINDA KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMININ GEREKLİLİĞİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
İndir
153 KARAYOLU TRAFİĞİNDE ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Ayhan GÖKTEPE, Fatih YİĞİT KARAYOLU TRAFİĞİNDE ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI
İndir
154 KANONİK KORELASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel İ. ÇÖLKESEN, T. KAVZOĞLU KANONİK KORELASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI
İndir
155 JEOTERMAL KEŞİFLER İÇİN HİDROTERMAL ALTERASYON MİNERALLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ: AKARÇAY HAVZASI (AFYONKARAHİSAR) ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. YALÇIN, F. KILIÇ GÜL, A. YILDIZ, N. MUSAOĞLU, B. BAYRAM, N. POLAT, C. BAŞARAN JEOTERMAL KEŞİFLER İÇİN HİDROTERMAL ALTERASYON MİNERALLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ: AKARÇAY HAVZASI (AFYONKARAHİSAR) ÖRNEĞİ
İndir
156 İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SEKTÖRÜNDE TREND: İHA FOTOGRAMETRİSİ BAKIŞIYLA 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Aperigae Bilgi Teknolojileri Afyon Korel Termal Otel Abdulvahit TORUN İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SEKTÖRÜNDE TREND: İHA FOTOGRAMETRİSİ BAKIŞIYLA
İndir
157 İNSANIZ HAVA ARACI (İHA) GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTOFOTO ÜRETİMİNDE YÜKSEKLİK VE KAMERA AÇISININ DOĞRULUĞA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel O. ÖZTÜRK, B. B. BİLGİLİOĞLU, M. F. ÇELİK, S.S. BİLGİLİOĞLU, R. ULUĞ İNSANIZ HAVA ARACI (İHA) GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTOFOTO ÜRETİMİNDE YÜKSEKLİK VE KAMERA AÇISININ DOĞRULUĞA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
158 İMAR DAĞITIM PROJELERİNİN OTOMATİK VE GRAFİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN YAZILIM TASARIMI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Gazi Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Tunç Emre TOPTAŞ İMAR DAĞITIM PROJELERİNİN OTOMATİK VE GRAFİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN YAZILIM TASARIMI
İndir
159 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI COĞRAFİ VERİ BİLGİ KAPISI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel M. S. ŞEHSUVAROĞLU, A. ARAZ, İ. KOÇ, N. SELDERESİ HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI COĞRAFİ VERİ BİLGİ KAPISI
İndir
160 GÖKTÜRK-2 STEREOSKOPİK GÖRÜNTÜLERİNDEN SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Ali Özgün OK GÖKTÜRK-2 STEREOSKOPİK GÖRÜNTÜLERİNDEN SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ
İndir
161 FRAKTAL ANALİZİN YERYÜZÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. UYAR, D. ÖZTÜRK FRAKTAL ANALİZİN YERYÜZÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI
İndir
162 FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel K.S.TAPAN, M. BÖLME, L.İŞCAN, O.EKER, A.OKUL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ
İndir
163 FARKLI VERI TOPLAMA YÖNTEMLERIYLE YAPILAN HACIM HESAPLAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. SEKİ, İ. TİRYAKİOĞLU, M. UYSAL FARKLI VERI TOPLAMA YÖNTEMLERIYLE YAPILAN HACIM HESAPLAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
164 FARKLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YIĞIN GÖRÜNTÜ EŞLEME YÖNTEMİYLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE SAYISAL YÜZEY MODELİ VERİSİ ÜRETİMİ: SPOT6 VE PLÉIADES UYGULAMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel O. EKER, B. BAYRAM, M. ERDOĞAN, T. DURĞUT, A. KAYI, D. Z. ŞEKER FARKLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YIĞIN GÖRÜNTÜ EŞLEME YÖNTEMİYLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE SAYISAL YÜZEY MODELİ VERİSİ ÜRETİMİ: SPOT6 VE PLÉIADES UYGULAMASI
İndir
165 FARKLI FOTOĞRAF BİNDİRMELERİNİN VE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN ORTOFOTO ÜRETİM SÜRECİNE ZAMANSAL ETKİLERİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel A.ÇAM, G.ARASAN FARKLI FOTOĞRAF BİNDİRMELERİNİN VE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN ORTOFOTO ÜRETİM SÜRECİNE ZAMANSAL ETKİLERİ
İndir
166 FARKLI DOZLARDA ZN VE CD UYGULAMALARININ ŞEKERPANCARININ SPEKTRAL İMZASINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Ö. GÜRSOY, A. DEMİRBAŞ, R. ATUN, H. DURUKAN FARKLI DOZLARDA ZN VE CD UYGULAMALARININ ŞEKERPANCARININ SPEKTRAL İMZASINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
İndir
167 EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLERİLERİNİN ÜRETİMİNDE AÇIK KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA: ALOS VE SRTM VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel S.ÇABUK, A.C. KİRACI, T.DURGUT, H.ARDIÇ, O.EKER, A.OKUL EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLERİLERİNİN ÜRETİMİNDE AÇIK KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA: ALOS VE SRTM VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
168 EN UYGUN ARAZİ KULLANIM PLANLARININ CBS İLE İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel İ. SAYKILI, A.C. BİRDAL, T. TÜRK EN UYGUN ARAZİ KULLANIM PLANLARININ CBS İLE İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
İndir
169 E-MÜZE İÇİN KÜLTÜREL MİRASIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE GÖSTERİMİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M.UYSAL, A.USLU E-MÜZE İÇİN KÜLTÜREL MİRASIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE GÖSTERİMİ
İndir
170 DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMANIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel Abdullah KAYI, Altan YILMAZ, Mustafa ERDOĞAN, Abdullah OKUL, Bülent BAYRAM DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMANIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
İndir
171 COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN SİVİL BİLİMDEKİ YERİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Sultan KOCAMAN, Berk ANBAROĞLU, Ayşenur UĞURLU, Nusret DEMİR COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN SİVİL BİLİMDEKİ YERİ
İndir
172 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE DÜZENLİ DEPONİ YER SEÇİMİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel D. GÜLER, T. YOMRALIOĞLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE DÜZENLİ DEPONİ YER SEÇİMİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
İndir
173 COLLECT EARTH PROGRAMI KULLANILARAK TÜRKİYE KURAK ALANLARININ İZLEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Bartın Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. ATEŞOĞLU, M. ARSLAN, M. YİLMAZ, T. B. ARİKAN, S. YİLDİZ COLLECT EARTH PROGRAMI KULLANILARAK TÜRKİYE KURAK ALANLARININ İZLEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
174 BASİT ENTERPOLASYON TEMELLİ LİDAR FİLTRELEME ALGORİTMASI VE PERFORMANS ANALİZİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Necmettin Erbakan Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel A. VARLIK, F. URAY BASİT ENTERPOLASYON TEMELLİ LİDAR FİLTRELEME ALGORİTMASI VE PERFORMANS ANALİZİ
İndir
175 AĞRI DAĞI BUZUL DEĞİŞİMLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. YALÇIN AĞRI DAĞI BUZUL DEĞİŞİMLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ
İndir
176 ARKEOLOJİK ESERLERİN FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ: DEMETER HEYKELİ ÖRNEĞİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M.UYSAL, A.USLU ARKEOLOJİK ESERLERİN FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ: DEMETER HEYKELİ ÖRNEĞİ
İndir
177 ANALOG HAVA FOTOĞRAFLARI İÇİN METAVERİ TOPLAMA SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Afyon Korel Termal Otel Mustafa ÇOBAN, Sabri ŞEHSUVAROĞLU, Mustafa ERDOĞAN, Abdullah KAYI ANALOG HAVA FOTOĞRAFLARI İÇİN METAVERİ TOPLAMA SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
İndir
178 AMPİRİK KİP AYRIŞIMI VE DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ KULLANARAK HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERİN BOYUTLARININ AZALTILMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Esra TUNÇ GÖRMÜŞ, Nishan.CANAGARAJAH, Alin ACHİM AMPİRİK KİP AYRIŞIMI VE DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ KULLANARAK HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERİN BOYUTLARININ AZALTILMASI
İndir
179 AİRBORNE LİDAR VE DTED2 VERİLERİNDE YÜKSEKLİK (H) KARŞILAŞTIRMASI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Afyon Korel Termal Otel M. NAVRUZ AİRBORNE LİDAR VE DTED2 VERİLERİNDE YÜKSEKLİK (H) KARŞILAŞTIRMASI
İndir
180 AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel M. DENİZDURDURAN, Y. KIZILELMA, Ö. ACAR, E. BENGİN AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ
İndir
181 ADA DİJİTAL EKOSİSTEM AVATARI (IDEA) PROJESİ 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Afyon Korel Termal Otel Sultan KOCAMAN, Tao GUO, Armin GRUEN, Matthias TROYER ADA DİJİTAL EKOSİSTEM AVATARI (IDEA) PROJESİ
İndir
182 3 BOYUTLU KENT MODELLERİNİN ÜRETİMİ VE ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI 2017 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Afyon Korel Termal Otel E. AYYILDIZ, M.SOYLU, H. TUNA, L. ÖZMÜŞ, S. BAKICI 3 BOYUTLU KENT MODELLERİNİN ÜRETİMİ VE ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI
İndir
183 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN SINIFLANDIRMAYA ETKİSİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi D. BOYACI, M. ERDOĞAN, F. YILDIZ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN SINIFLANDIRMAYA ETKİSİ
İndir
184 YERSEL MOBİL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ: TOPCON IP-S2 ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi L. KARASAKA, F. YILDIZ YERSEL MOBİL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ: TOPCON IP-S2 ÖRNEĞİ
İndir
185 YERSEL LAZER TARAYICILARIN TARAMA AÇISI VE MESAFESİNE BAĞLI OLARAK KONUM DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi A. YAMAN, H. M. YILMAZ YERSEL LAZER TARAYICILARIN TARAMA AÇISI VE MESAFESİNE BAĞLI OLARAK KONUM DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
İndir
186 YERLEŞİM ALANI UYGUNLUK ANALİZİ: LUCIS MODEL 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi İBRAHİM TAŞDEMİR, ŞİNASİ KAYA YERLEŞİM ALANI UYGUNLUK ANALİZİ: LUCIS MODEL
İndir
187 YER GÖZLEM UYDULARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi M. ERDOĞAN YER GÖZLEM UYDULARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
İndir
188 YENİ NESİL ÇİZGE-TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA YÖNTEMİNİN TARIMSAL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi A. ÖZDARICI OK, A. Ö. OK, K. SCHİNDLER YENİ NESİL ÇİZGE-TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA YÖNTEMİNİN TARIMSAL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İndir
189 YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASININ TARIM ALANLARININ SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi S.REİS, A.T.TORUN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASININ TARIM ALANLARININ SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ
İndir
190 WORLDVIEW-2 STEREO UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN ÜRETİLEN SAYISAL ORTOFOTO KONUM DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Ö. MUTLUOĞLU, M. YAKAR, H. M. YILMAZ WORLDVIEW-2 STEREO UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN ÜRETİLEN SAYISAL ORTOFOTO KONUM DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
İndir
191 UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERDE OPTİMUM BANTLARIN SEÇİMİNDE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİN KULLANIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi İ. ÇÖLKESEN, T. KAVZOĞLU, T. YOMRALIOĞLU UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERDE OPTİMUM BANTLARIN SEÇİMİNDE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİN KULLANIMI
İndir
192 UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ YARDIMIYLA KAHRAMANMARAŞ İLİ VE ÇEVRESİNİN YER YÜZEY SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi A. DAĞLIYAR , U. AVDAN , Z. D. UÇA AVCI UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ YARDIMIYLA KAHRAMANMARAŞ İLİ VE ÇEVRESİNİN YER YÜZEY SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ
İndir
193 UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ YARDIMIYLA BAZI MEŞCERE PARAMETRELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ: KÜTAHYA/TETİK PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi B. ÇİL,U. KARAHALİL, F. KARSLI UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ YARDIMIYLA BAZI MEŞCERE PARAMETRELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ: KÜTAHYA/TETİK PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ
İndir
194 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN EŞEN ÇAYI HAVZASI İÇİN TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi E. ERAYDİN, H.G. COŞKUN, N. AĞİRALİOĞLU UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN EŞEN ÇAYI HAVZASI İÇİN TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ
İndir
195 UZAKTAN ALGILAMA ve CBS TENOLOJİLERİ İLE KIYI SINIR DEĞİŞİM ANALİZİ: MEKE GÖLÜ ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Kocaeli Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi A. ERENER, M.YAKAR UZAKTAN ALGILAMA ve CBS TENOLOJİLERİ İLE KIYI SINIR DEĞİŞİM ANALİZİ: MEKE GÖLÜ ÖRNEĞİ
İndir
196 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bülent Ecevit Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi S. YILMAZ, A. M. MARANGOZ , A. ŞEKERTEKİN, M. ORUÇ, Ş. H. KUTOĞLU UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ
İndir
197 UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNDE GÖRÜNTÜ FÜZYONU 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Asan ABAS, Murat YAKAR, Nurdan BAYKAN UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİNDE GÖRÜNTÜ FÜZYONU
İndir
198 UYDU VERİLERİNDEN ELDE EDİLMİŞ SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ İLE CBS ORTAMINDA ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERLERİNİN GÖREBİLİRLİK ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi İ.ASRİ, Ö.ÇORUMLUOĞLU, E.ÖZDEMİR UYDU VERİLERİNDEN ELDE EDİLMİŞ SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ İLE CBS ORTAMINDA ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERLERİNİN GÖREBİLİRLİK ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ
İndir
199 TÜRKİYE İÇİN HASSAS YÜKSEKLİK MODELİ ÜRETİMİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi A.YILMAZ, O.ALP, A.OKUL, O.EKER, M.ERDOĞAN TÜRKİYE İÇİN HASSAS YÜKSEKLİK MODELİ ÜRETİMİ
İndir
200 TOPOĞRAFİK VERİ ÜRETİMİNDE OPEN STREET MAP VERİLERİNİN KULLANIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi S.ÇABUK, M.ERDOĞAN, O.EKER, M.KAYA, H.ARDIÇ, E. ÖNAL TOPOĞRAFİK VERİ ÜRETİMİNDE OPEN STREET MAP VERİLERİNİN KULLANIMI
İndir
201 TOPO25 VEKTÖR VERİ UYGULAMALARI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi B.YÜKSEL, A.SAYGILI, M.CANİBERK, A.OKUL, A. YILMAZ, M. ÇEKİN, S.ÇABUK TOPO25 VEKTÖR VERİ UYGULAMALARI
İndir
202 TerraSAR-X ve TanDEM-X UYDULARINDAN ELDE EDİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ YÜKSEKLİK VERİSİNİN FARKLI ARAZİ TİPLERİNDE DOĞRULUK ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi Orhan FIRAT,Mustafa ERDOĞAN TerraSAR-X ve TanDEM-X UYDULARINDAN ELDE EDİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ YÜKSEKLİK VERİSİNİN FARKLI ARAZİ TİPLERİNDE DOĞRULUK ANALİZİ
İndir
203 TEMATİK HARİTALARIN WEB SERVİSLERİ KULLANILARAK DİNAMİK OLARAK ÜRETİLMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Cumra Meslek Yüksekokulu Konya Selçuk Üniversitesi F.SARİ ,E.TUŞAT TEMATİK HARİTALARIN WEB SERVİSLERİ KULLANILARAK DİNAMİK OLARAK ÜRETİLMESİ
İndir
204 TAŞKIN VE HEYELAN DUYARLILIĞININ NETCAD NETHYDRO ve ANALIST İLE MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: AKÇAABAT (TRABZON) 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Gazi Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi TUNÇ EMRE TOPTAŞ, CANDAN GÖKÇEOĞLU TAŞKIN VE HEYELAN DUYARLILIĞININ NETCAD NETHYDRO ve ANALIST İLE MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: AKÇAABAT (TRABZON)
İndir
205 TARİHİ SİYAH BEYAZ ORTOFOTOLARIN GÜNCEL RENKLİ ORTOFOTOLAR YARDIMIYLA RENKLENDİRİLMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi A. ÇAM,O. FIRAT, M. ERDOĞAN, G. ARASAN TARİHİ SİYAH BEYAZ ORTOFOTOLARIN GÜNCEL RENKLİ ORTOFOTOLAR YARDIMIYLA RENKLENDİRİLMESİ
İndir
206 SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI RAMSAR BÖLGESİ ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN BELİRLENMESİ: BOOSTING SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Erciyes Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. H. KESİKOĞLU, U. H. ATASEVER, A. KESİKOĞLU, A. E. KARKINLI,C. OZKAN, E. BEŞDOK SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI RAMSAR BÖLGESİ ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN BELİRLENMESİ: BOOSTING SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI
İndir
207 SPEKTRAL İNDEKSLERİN LANDSAT TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMASINA ETKİSİ: İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Ö. KAYMAN SPEKTRAL İNDEKSLERİN LANDSAT TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMASINA ETKİSİ: İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ
İndir
208 SPEKTRAL BAND VE BİTKİ İNDEKSİ SEÇİMİNİN ÜRÜN DESENİ SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. USTUNER, F.B. ŞANLI, S. ABDİKAN SPEKTRAL BAND VE BİTKİ İNDEKSİ SEÇİMİNİN ÜRÜN DESENİ SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
İndir
209 SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİNDE LAZER TARAYICI İLE MİMARİ RÖLÖVE ALIMI: SİLLE MAHALLESİ ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi F. URAY, A METİN, A. VARLIK SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİNDE LAZER TARAYICI İLE MİMARİ RÖLÖVE ALIMI: SİLLE MAHALLESİ ÖRNEĞİ
İndir
210 SEGMENTASYONDA OPTİMUM ÖLÇEK PARAMETRESİ TESPİTİNDE KONUMSAL OTOKORELASYON VE VARYANSIN ETKİSİNİN ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi T. KAVZOĞLU, M. YILDIZ SEGMENTASYONDA OPTİMUM ÖLÇEK PARAMETRESİ TESPİTİNDE KONUMSAL OTOKORELASYON VE VARYANSIN ETKİSİNİN ANALİZİ
İndir
211 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN ÇOK AMAÇLI KULLANIMI VE TKGM VİZYONU 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi L.ÖZMÜŞ, F.Ç.AÇAR, H.TUNA, E.ÖZER, E.AYYILDIZ, M.SOYLU, B.ERKEK, S.BAKICI SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN ÇOK AMAÇLI KULLANIMI VE TKGM VİZYONU
İndir
212 PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO FAALİYETLERİNDE TUSAGA-AKTİF’İN YERİ VE ÖNEMİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi T. KARA, Ö. SALGIN, S. ERGÜNER, M. VAHDET GEZER, A. İLBEY, B. ERKEK, S. BAKICI PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO FAALİYETLERİNDE TUSAGA-AKTİF’İN YERİ VE ÖNEMİ
İndir
213 OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE HEYELAN ALANLARINDAKİ KÜTLE HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi T. TÜRK, T. GÖRÜM, A.C. BİRDAL, O. SELÇUK OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE HEYELAN ALANLARINDAKİ KÜTLE HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ
İndir
214 OBJE TABANLI YAKLAŞIMDA MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARININ SINIFLANDIRMA PERFORMANSININ ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi T. KAVZOĞLU, İ. ÇÖLKESEN, E.K. ŞAHİN OBJE TABANLI YAKLAŞIMDA MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARININ SINIFLANDIRMA PERFORMANSININ ANALİZİ
İndir
215 NESNE (OBJE) TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİĞİ İLE MULTİSPEKTRAL HAVA FOTOĞRAFLARINDAN OTOMATİK BİNA ÇIKARIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi Orhan FIRAT,Mustafa ERDOĞAN NESNE (OBJE) TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİĞİ İLE MULTİSPEKTRAL HAVA FOTOĞRAFLARINDAN OTOMATİK BİNA ÇIKARIMI
İndir
216 NEHİR HAVZALARININ MORFOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİNİN CBS DESTEKLİ NÜMERİK MODELLER KULLANILARAK ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Selçuk Üniversitesi A.KUTUKCU, S.KAYA, S. KABDASLİ, C. GAZİOGLU NEHİR HAVZALARININ MORFOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİNİN CBS DESTEKLİ NÜMERİK MODELLER KULLANILARAK ANALİZİ
İndir
217 MOBİL HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE PANORAMA İSTANBUL PROJESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu GEOMOBİS Konya Selçuk Üniversitesi S.KOÇ , İ.TAŞDEMİR , O.DİNÇ MOBİL HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE PANORAMA İSTANBUL PROJESİ
İndir
218 MİMARLIKTA YERSEL DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi S.Y. ÇİÇEKLİ, F. YILDIZ MİMARLIKTA YERSEL DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
219 MEKÂNSAL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ VE TOPOLOJİ KAVRAMININ KONYA KENT BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Selçuk Üniversitesi E. SERT ,S. TAHMİSOĞLU , R. ERUÇ , Ş. NALÇACIGİL MEKÂNSAL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ VE TOPOLOJİ KAVRAMININ KONYA KENT BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANIMI
İndir
220 MEKANSAL PROJELERDE SAYISAL ORTOFOTO ÜRÜNLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ALTLIK OLARAK KULLANILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Mehmet Alper YILDIZ, Hakan KARABÖRK, Ferruh YILDIZ MEKANSAL PROJELERDE SAYISAL ORTOFOTO ÜRÜNLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ALTLIK OLARAK KULLANILMASI
İndir
221 LiDAR VERİLERİ KULLANILARAK GÖL SINIRLARININ OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi S. CANAZ , F. KARSLİ , A. GUNEROGLU, M. DİHKAN LiDAR VERİLERİ KULLANILARAK GÖL SINIRLARININ OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ
İndir
222 LANDSAT ETM+ UYDU VERİSİ İLE BELİRLENEN YÜZEY TOPRAK NEMİNİN TARIMSAL AMAÇLI ÇALIŞMALARDA KULLANIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. DEDEOĞLU, L. BAŞAYİĞİT, A. DOĞAN LANDSAT ETM+ UYDU VERİSİ İLE BELİRLENEN YÜZEY TOPRAK NEMİNİN TARIMSAL AMAÇLI ÇALIŞMALARDA KULLANIMI
İndir
223 KPS DESTEKLİ VERİLERE DAYALI MEKÂNSAL İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Selçuk Üniversitesi E.SERT , R.ERUÇ , M.KÜÇÜKDOĞRU , N.ALTUNTAŞ KPS DESTEKLİ VERİLERE DAYALI MEKÂNSAL İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARI
İndir
224 KONYA KAPALI HAVZASINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS TEKNOLOJİLERİ ILE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi O. ORHAN, S. EKERCİN KONYA KAPALI HAVZASINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS TEKNOLOJİLERİ ILE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ
İndir
225 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKS ENTEGRASYONU 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Selçuk Üniversitesi E. SERT, Ş. NALÇACIGİL , S. TAHMİSOĞLU, R. ERUÇ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKS ENTEGRASYONU
İndir
226 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ ve 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu GEOGIS Konya Selçuk Üniversitesi T. ÖZERBİL, E. GÖKTEN, M. ÖNDER, O. SELÇUK, N. ÇİFTÇİ SARILAR, A. TEKGÜL, E. YILMAZ, A. TÜTÜNEKEN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ ve 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ
İndir
227 KIZILIRMAK LAGÜNLERİNİN KIYI ÇİZGİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi D. ÖZTÜRK, , F. A. SESLİ KIZILIRMAK LAGÜNLERİNİN KIYI ÇİZGİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ANALİZİ
İndir
228 KARACAÖREN GÖLÜ HAVZASI EROZYON DURUMUNUN UA-CBS KULLANILARAK RUSLE METODUNA GÖRE BELİRLENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi L. BAŞAYİĞİT, G. UÇAR, M. DEDEOĞLU KARACAÖREN GÖLÜ HAVZASI EROZYON DURUMUNUN UA-CBS KULLANILARAK RUSLE METODUNA GÖRE BELİRLENMESİ
İndir
229 İSTANBUL SAZLIDERE HAVZASI’NIN ZAMANSAL DEĞİŞİM ANALİZİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi F. B. SARIYILMAZ, N. MUSAOĞLU, AYŞEGÜL TANIK, FATMA GÜL KILIÇ İSTANBUL SAZLIDERE HAVZASI’NIN ZAMANSAL DEĞİŞİM ANALİZİ
İndir
230 İSTANBUL KENTİNDE YÜZEY KIA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. DİHKAN , F. KARSLI , A. GÜNEROĞLU , N. GÜNEROĞLU İSTANBUL KENTİNDE YÜZEY KIA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
231 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Erciyes Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi A. E. KARKINLI, A. KESİKOĞLU, M. H. KESİKOĞLU , U. H. ATASEVER, C. OZKAN, P. ÇİVİCİOĞLU, E. BEŞDOK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ
İndir
232 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. UYSAL , A.S. TOPRAK , N. POLAT İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ
İndir
233 İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi E.AYYILDIZ, L. ÖZMÜŞ, F. Ç. AÇAR, H.TUNA, E. ÖZER, B. ERKEK, S. BAKICI İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
234 İL OLDUĞU YILLARDA UŞAK KENTİ İMAR DURUMU 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bartın Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi N. KOÇAN İL OLDUĞU YILLARDA UŞAK KENTİ İMAR DURUMU
İndir
235 İL GENELİNDE MOBİL UYGULAMALAR İLE OLUŞTURULAN SANAYİ VE AR – GE ENVANTERİNİN ANALİZ ÇALIŞMALARINDA AÇIK KAYNAK KODLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: EDİRNE ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Coğrafi Veri Modelleme San. ve Tic. Ltd. Şti Konya Selçuk Üniversitesi L. SABAH, , K. KESER, E. BİŞAR, C. YALÇIN İL GENELİNDE MOBİL UYGULAMALAR İLE OLUŞTURULAN SANAYİ VE AR – GE ENVANTERİNİN ANALİZ ÇALIŞMALARINDA AÇIK KAYNAK KODLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: EDİRNE ÖRNEĞİ
İndir
236 HAZİNE ARAZİLERİNDEKİ İŞGALLERİN BELİRLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Milli Emlak Genel Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi A. ASLAN, A. ERENER HAZİNE ARAZİLERİNDEKİ İŞGALLERİN BELİRLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
İndir
237 HAVA KAYNAKLI LAZER TARAMA NOKTA BULUTLARI KULLANILARAK 3B MEŞCERE YÜKSEKLİK HARİTASI ÜRETİMİ, HOUSTON ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bülent Ecevit Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi U. G. SEFERCİK, C. GLENNİE, A. ATESOGLU HAVA KAYNAKLI LAZER TARAMA NOKTA BULUTLARI KULLANILARAK 3B MEŞCERE YÜKSEKLİK HARİTASI ÜRETİMİ, HOUSTON ÖRNEĞİ
İndir
238 HAVA FOTOĞRAFLARI METAVERİ STANDARTININ OTOMASYONU 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi M.ÇOBAN , A.OKUL, A. KAYI , M. ERDOĞAN , A. YILMAZ HAVA FOTOĞRAFLARI METAVERİ STANDARTININ OTOMASYONU
İndir
239 GÖRÜNTÜLERDEN SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK DETAYLARIN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ: RENKLİ KIZILÖTESİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORMANLIK ALANLARDA YOLLARIN BELİRLENMESİ İÇİN BİR SINIFLANDIRMA UYGULAMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi K.S.TAPAN, M.BÖLME, O.EKER GÖRÜNTÜLERDEN SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK DETAYLARIN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ: RENKLİ KIZILÖTESİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORMANLIK ALANLARDA YOLLARIN BELİRLENMESİ İÇİN BİR SINIFLANDIRMA UYGULAMASI
İndir
240 GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME ANALİZLERİ VE SPEKTRAL ÖLÇMELER KULLANILARAK ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Ö. GÜRSOY, T. EKİCİ GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME ANALİZLERİ VE SPEKTRAL ÖLÇMELER KULLANILARAK ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ
İndir
241 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE AĞAÇLARIN BOY, TEPE ÇAPI VE TEPE HACİMLERİNİN BELİRLENMESİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi V. YILMAZ , O. GÜNGÖR , A. İ. KADIOĞULLARI GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE AĞAÇLARIN BOY, TEPE ÇAPI VE TEPE HACİMLERİNİN BELİRLENMESİ
İndir
242 GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNDEN ÜÇBOYUTLU GERİÇATIM 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu TÜBİTAK UZAY Konya Selçuk Üniversitesi A. Ö. KOZAL, U. M. LELOĞLU GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNDEN ÜÇBOYUTLU GERİÇATIM
İndir
243 GERÇEK ZAMANLI TOPOĞRAFİK VEKTÖR VERİ GÜNCELLEME SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi M. CANIBERK, B. YÜKSEL, A. SAYGILI, A. OKUL, A. YILMAZ, M. ÇEKİN, S. ÇABUK GERÇEK ZAMANLI TOPOĞRAFİK VEKTÖR VERİ GÜNCELLEME SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI
İndir
244 FOTOGRAMETRİK AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR: YENİ BİR DÖNEM 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi H.DEMİREL, D.Z.ŞEKER FOTOGRAMETRİK AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR: YENİ BİR DÖNEM
İndir
245 FARKLI VERİ YOĞUNLUĞUNA SAHİP LiDAR NOKTA BULUTLARINDAN ELDE EDİLEN SONUÇ ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi M. S. ŞEHSUVAROĞLU , O. EKER , M. ERDOĞAN , A. KAYI , F. YILDIZ FARKLI VERİ YOĞUNLUĞUNA SAHİP LiDAR NOKTA BULUTLARINDAN ELDE EDİLEN SONUÇ ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
246 FARKLI DİJİTAL KAMERA VE GNSS/IMU SİSTEMLERİNİN TARIM ARAZİLERİNDE FOTOGRAMETRİK NİRENGİYE ETKİSİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi H.KARABÖRK, A.GÜNTEL FARKLI DİJİTAL KAMERA VE GNSS/IMU SİSTEMLERİNİN TARIM ARAZİLERİNDE FOTOGRAMETRİK NİRENGİYE ETKİSİ
İndir
247 FARKLI BİNDİRME ORANLARININ SAYISAL YÜZEY MODELİ DOĞRULUĞUNA ETKİSİ-ANKARA 3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi A. KAYI , G.ARASAN, A. YILMAZ, M. ERDOĞAN, O.ALP, A.OKUL FARKLI BİNDİRME ORANLARININ SAYISAL YÜZEY MODELİ DOĞRULUĞUNA ETKİSİ-ANKARA 3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ ÖRNEĞİ
İndir
248 EĞİK RESİM FOTOGRAMETRİSİNİN EMLAK İDARESİNDEKİ UYGULAMALARI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Konya Selçuk Üniversitesi L.ÖZMÜŞ, F.Ç.AÇAR, H.TUNA, E.ÖZER, E.AYYILDIZ, M.SOYLU, B.ERKEK, S.BAKICI EĞİK RESİM FOTOGRAMETRİSİNİN EMLAK İDARESİNDEKİ UYGULAMALARI
İndir
249 ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ DAİRESEL PETROL VE YAĞ ÜRÜNLERİ (POL) DEPOLARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK TESPİTİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Ali Özgün OK ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ DAİRESEL PETROL VE YAĞ ÜRÜNLERİ (POL) DEPOLARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK TESPİTİ
İndir
250 DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİYLE TESPİTİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi A. KAYI, M. ERDOĞAN, A. YILMAZ DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİYLE TESPİTİ
İndir
251 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPEKTRAL KÜTÜPHANESİ (CUSL) ÇALIŞMALARI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Ö. GÜRSOY,T. EKİCİ, E. AYAZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPEKTRAL KÜTÜPHANESİ (CUSL) ÇALIŞMALARI
İndir
252 BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bülent Ecevit Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi H. KUTOĞLU , M. ORUÇ , Ç. MEKİK , A.M. MARANGOZ , K.S. GÖRMÜŞ , F. ALİYAZICIOĞLU BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI
İndir
253 BROVEY, MODIFIED IHS VE PCA YÖNTEMLERİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIFLANDIRMA DOĞRULUK ANALİZLERİNİN SORGULANMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Y. ALİZADE GOVARCHİN GHALE, H.G.COŞKUN BROVEY, MODIFIED IHS VE PCA YÖNTEMLERİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIFLANDIRMA DOĞRULUK ANALİZLERİNİN SORGULANMASI
İndir
254 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDEN İYİ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİNİN ÇIKARTILMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi H. ÇATAL REİS , B. BAYRAM , D. Z. SEKER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDEN İYİ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİNİN ÇIKARTILMASI
İndir
255 AĞAÇ TÜRÜ, GELİŞİM ÇAĞI VE KAPALILIKTA MEYDANA GELEN 40 YILLIK DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: OVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi B. KILIÇ , U. KARAHALİL AĞAÇ TÜRÜ, GELİŞİM ÇAĞI VE KAPALILIKTA MEYDANA GELEN 40 YILLIK DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: OVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ
İndir
256 AYDOĞAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL VE KONUMSAL DEĞİŞİMİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ORTAYA KONMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi K. KANJA, U. KARAHALİL AYDOĞAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL VE KONUMSAL DEĞİŞİMİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ORTAYA KONMASI
İndir
257 ARKEOLOJİK ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİNDE MENAGAS MEZARI STELİ ÖRNEĞİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. UYSAL , A.S. TOPRAK , N. POLAT ARKEOLOJİK ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİNDE MENAGAS MEZARI STELİ ÖRNEĞİ
İndir
258 AKSARAY SULTANHANI`NIN YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE MODELLENMESİ VE NOKTA KONUM HASSASİYET ARAŞTIRMASI 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi M. YAKAR , A. ULVİ , O.ORHAN , Ö.MUTLUOĞLU, , M.KÖK AKSARAY SULTANHANI`NIN YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE MODELLENMESİ VE NOKTA KONUM HASSASİYET ARAŞTIRMASI
İndir
259 3B COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ İÇİN ORTO GÖRÜNTÜ VE SYM VERİLERİNİN BİRLİKTE KULLANILDIĞI WEB TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Konya Selçuk Üniversitesi O.EKER, M.S.ŞEHSUVAROĞLU, A.YİLMAZ, Y.S.ŞENGÜN 3B COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ İÇİN ORTO GÖRÜNTÜ VE SYM VERİLERİNİN BİRLİKTE KULLANILDIĞI WEB TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ
İndir
260 1900-2015 ARASI DEPREM DIŞ MERKEZ VERİLERİ İLE ESKİŞEHİR İLİ DEPREM RİSK ANALİZİNE KATKILAR 2015 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi C. AYDAY, N. YAMAN, A. GÖÇMEZ 1900-2015 ARASI DEPREM DIŞ MERKEZ VERİLERİ İLE ESKİŞEHİR İLİ DEPREM RİSK ANALİZİNE KATKILAR
İndir
261 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BUĞDAY VERİMLİLİĞİNİN KONUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MODELLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Çukurova Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Onur ŞATIR, Süha BERBEROĞLU ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BUĞDAY VERİMLİLİĞİNİN KONUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MODELLENMESİ
İndir
262 ÇOK TARİHLİ GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMADA DESTEK VEKTÖR MAKİNALARI VE BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANAN BÖLÜT TABANLI BİR YAKLAŞIM 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A. ÖZDARICI OK, Z. AKYÜREK ÇOK TARİHLİ GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMADA DESTEK VEKTÖR MAKİNALARI VE BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANAN BÖLÜT TABANLI BİR YAKLAŞIM
İndir
263 ÇAY TARIMI ARAZİLERİNDE KONUMSAL VERİ ALTYAPISI GEREKSİNİMİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Ali Erdem ÖZÇELİK, Recep NİŞANCI, Osman DEMİR, Volkan YILDIRIM, Rıdvan Ertuğrul YILDIRIM ÇAY TARIMI ARAZİLERİNDE KONUMSAL VERİ ALTYAPISI GEREKSİNİMİ
İndir
264 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI KULLANILARAK KENTSEL BİNALARIN TESPİTİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Başkent Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi E. SÜMER , M. TÜRKER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI KULLANILARAK KENTSEL BİNALARIN TESPİTİ
İndir
265 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TOPOGRAFİK VERİ ELDE ETMEDE FOTOGRAMETRİK ÜRETİM SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A.C. KİRACI , A.GÜRDAL , Ö.SOMALIOĞLU , A.TORUN , Z.N.AKSOY YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TOPOGRAFİK VERİ ELDE ETMEDE FOTOGRAMETRİK ÜRETİM SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
İndir
266 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNİN SURF NOKTA BELİRLEME ALGORİTMASI İLE OTOMATİK EŞLEŞTİRİLMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi H. ACARA , F. KARSLI YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNİN SURF NOKTA BELİRLEME ALGORİTMASI İLE OTOMATİK EŞLEŞTİRİLMESİ
İndir
267 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ İLE OTOMATİK ÇIKARILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatmagül KILIÇ, Derya ÖZTÜRK YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ İLE OTOMATİK ÇIKARILMASI
İndir
268 YERSEL LAZER TARAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN VERİLERİN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI (ESKİŞEHİR, SEYİTGAZİ SİNCAN CEZAEVİ ÖRNEĞİ) 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi E. ŞENKAL , R. ÇÖMERT , S. TUNCER YERSEL LAZER TARAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN VERİLERİN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI (ESKİŞEHİR, SEYİTGAZİ SİNCAN CEZAEVİ ÖRNEĞİ)
İndir
269 YERBİLİMLERİNDE VE MADEN YATAKLARININ ARANMASINDA SPEKTRAL VERİ TABANI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Engin Öncü SÜMER YERBİLİMLERİNDE VE MADEN YATAKLARININ ARANMASINDA SPEKTRAL VERİ TABANI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
İndir
270 YENİDEN ÖRNEKLEMENİN SINIFLANDIRMA SONUCUNA ETKİSİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi B. BAYRAM , M. USTUNER YENİDEN ÖRNEKLEMENİN SINIFLANDIRMA SONUCUNA ETKİSİ
İndir
271 YAYLA ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMİN HAVA FOTOĞRAFLARI VE WORLDVIEW-II UYDU GÖRÜNTÜSÜ İLE TESPİTİ :TRABZON İLİ HIDIRNEBİ YAYLASI ÖRNEĞİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A. AKAR , E. GÖKALP YAYLA ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMİN HAVA FOTOĞRAFLARI VE WORLDVIEW-II UYDU GÖRÜNTÜSÜ İLE TESPİTİ :TRABZON İLİ HIDIRNEBİ YAYLASI ÖRNEĞİ
İndir
272 VİDEO KAMERA GEOMETRİSİ VE KALİBRASYONU 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M.S. TEMİZ, S. KÜLÜR, S. DOĞAN VİDEO KAMERA GEOMETRİSİ VE KALİBRASYONU
İndir
273 UYDU VERİLERİ KULLANILARAK MEŞCERE BOYU BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Bülent Ecevit Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi U. G. SEFERCİK , A. ATEŞOĞLU UYDU VERİLERİ KULLANILARAK MEŞCERE BOYU BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM
İndir
274 UYDU VERİLERİ İLE ARAZİ YÜZEY SICAKLIKLARININ HARİTALANMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. DİHKAN , F. KARSLI , A. GÜNEROĞLU UYDU VERİLERİ İLE ARAZİ YÜZEY SICAKLIKLARININ HARİTALANMASI
İndir
275 TOPOGRAFİK VERİ ÜRETİMİNDE VERİ MODELLERİ ARASINDA DÖNÜŞÜM 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi D. BOYACI, M. ERDOĞAN, A.TORUN, H.ARDIÇ, Z. N. AKSOY, A. DİRİ, Z. CAN, E. ÖNAL TOPOGRAFİK VERİ ÜRETİMİNDE VERİ MODELLERİ ARASINDA DÖNÜŞÜM
İndir
276 TARİHİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A.YILMAZ , O.FIRAT , A.ÇAM , M.ÖZÇALIK TARİHİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ
İndir
277 TARIMSAL ÜRÜN SINIFLANDIRMADA ÇİZGE-TABANLI YÖNTEM: YENİ BİR YAKLAŞIM 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A. ÖZDARICI OK, A. Ö. OK TARIMSAL ÜRÜN SINIFLANDIRMADA ÇİZGE-TABANLI YÖNTEM: YENİ BİR YAKLAŞIM
İndir
278 TAPU VE KADASTRO ORTOFOTO ÜRETİM FAALİYETLERİ VE GÜNCEL YANSIMALARI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A.KISA, S.ÇOLAK, S.BAKICI , L.ÖZMÜŞ TAPU VE KADASTRO ORTOFOTO ÜRETİM FAALİYETLERİ VE GÜNCEL YANSIMALARI
İndir
279 SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE POLİNOMLAR VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi L. ÇAKIR SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE POLİNOMLAR VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
280 SAYISAL COĞRAFİ VEKTÖR VERİLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE GÜNCELLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. BÖLME , K.S.TAPAN , A.C. KİRACI , D.BAYSAL , M.ERDOĞAN , O.EKER , A.TORUN, Z.N.AKSOY SAYISAL COĞRAFİ VEKTÖR VERİLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE GÜNCELLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İndir
281 RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DÜZELTMESİ İÇİN EN UYGUN MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. ERDOĞAN, O. EKER, A. YILMAZ RASAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DÜZELTMESİ İÇİN EN UYGUN MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
İndir
282 RANSAC ALGORİTMASI İLE YERSEL LAZER TARAYICI VERİLERİNDEN BİNA CEPHELERİNİN OTOMATİK OLARAK ÇIKARILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi R. ÇÖMERT , U. AVDAN RANSAC ALGORİTMASI İLE YERSEL LAZER TARAYICI VERİLERİNDEN BİNA CEPHELERİNİN OTOMATİK OLARAK ÇIKARILMASI
İndir
283 OTAĞ-I HÜMAYUN BİNASI DIŞ CEPHESİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE ANİMASYON OLARAK AKTARILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksel ÇİÇEK, M. Ümit GÜMÜŞAY OTAĞ-I HÜMAYUN BİNASI DIŞ CEPHESİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE ANİMASYON OLARAK AKTARILMASI
İndir
284 ORTOFOTO ÜRETİMİNDE VERİMLİLİK İÇİN OPTIMUM BLOK TASARIMI YAKLAŞIMI (OBTAP) 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi S.KARADUMAN, A.TORUN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE VERİMLİLİK İÇİN OPTIMUM BLOK TASARIMI YAKLAŞIMI (OBTAP)
İndir
285 OPTİK VE SAR GÖRÜNTÜLERİN PROJEKTİF DÖNÜŞÜM KULLANARAK FÜZYONU 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Bülent Ecevit Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. ÖZENDİ , U. G. SEFERCİK OPTİK VE SAR GÖRÜNTÜLERİN PROJEKTİF DÖNÜŞÜM KULLANARAK FÜZYONU
İndir
286 OPTİK LAZER TARAYICILAR İLE 3 BOYUTLU YÜZ MODELLEME VE DOĞRULUK ANALİZİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Serra YOSMAOĞLU, M.Cem YARAŞ, Yaşar ÇARK , Taşkın ÖZKAN, Serap ERK, Bülent BAYRAM OPTİK LAZER TARAYICILAR İLE 3 BOYUTLU YÜZ MODELLEME VE DOĞRULUK ANALİZİ
İndir
287 MULTISPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İÇİN EN UYGUN BANT SEÇİMİNİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi T. KAVZOĞLU, İ. ÇÖLKESEN, E.K. ŞAHİN MULTISPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İÇİN EN UYGUN BANT SEÇİMİNİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
İndir
288 LİDAR NOKTA BULUTUNDAN VERİ YÖNELİMLİ TEKNİKLE BİNA ÇATILARININ YATAY YÜZEYLERİNİN ÇIKARILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A.TORUN, Ş.DÜZGÜN LİDAR NOKTA BULUTUNDAN VERİ YÖNELİMLİ TEKNİKLE BİNA ÇATILARININ YATAY YÜZEYLERİNİN ÇIKARILMASI
İndir
289 KONUMSAL VERİLERİN WEB SERVİSLERİ İLE SUNUM MALİYETLERİ ALTYAPISI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi S.ÇOLAK , B.ERKEK ,N.ÇETİNOĞLU , S.BAKICI KONUMSAL VERİLERİN WEB SERVİSLERİ İLE SUNUM MALİYETLERİ ALTYAPISI
İndir
290 KONUMSAL VERİ ALTYAPILARI İÇİN KONUMSAL PORTAL GELİŞTİRİM ÇERÇEVESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. E. YILDIRIM, Ç. CÖMERT KONUMSAL VERİ ALTYAPILARI İÇİN KONUMSAL PORTAL GELİŞTİRİM ÇERÇEVESİ
İndir
291 KENT MERKEZİ BİNA CEPHELERİNİN FOTOGRAMETRİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE YENİDEN TASARLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Cevdet Coşkun AYDIN KENT MERKEZİ BİNA CEPHELERİNİN FOTOGRAMETRİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE YENİDEN TASARLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İndir
292 İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ÜRETİLEN ORTOFOTO HARİTALARDA DOĞRULUK ANALİZİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi V. YILMAZ, A. AKAR, Ö. AKAR, O. GÜNGÖR, F. KARSLI, E. GÖKALP İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ÜRETİLEN ORTOFOTO HARİTALARDA DOĞRULUK ANALİZİ
İndir
293 HEYELANLARIN İZLENMESİNDE YERSEL LAZER TARAMA TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. ZEYBEK, İ. ŞANLIOĞLU HEYELANLARIN İZLENMESİNDE YERSEL LAZER TARAMA TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
İndir
294 GÖRÜNTÜ KAYNAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi V. YILMAZ, O. GÜNGÖR GÖRÜNTÜ KAYNAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ
İndir
295 GPS/IMU VE YER KONTROL NOKTASININ FARKLI KOMBİNASYONLARI İLE ÜRETİLMİŞ ORTOFOTO GÖRÜNTÜLERİN PLANİMETRİK DOĞRULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Cemal Özer Yiğit, Abdulvahit TORUN, İsmail ŞAHİN, Merve YILDIZ GPS/IMU VE YER KONTROL NOKTASININ FARKLI KOMBİNASYONLARI İLE ÜRETİLMİŞ ORTOFOTO GÖRÜNTÜLERİN PLANİMETRİK DOĞRULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
296 GOCE UYDU VERİLERİNİN TÜRKİYE’DE TESTİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi N. YILMAZ GOCE UYDU VERİLERİNİN TÜRKİYE’DE TESTİ
İndir
297 GENİŞ ANLAMIYLA HARİTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ULUSAL VE KÜRESEL GELİŞMELERE STRATEJİK BAKIŞ: TEHDİTLER VE FIRSATLAR 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi A.TORUN GENİŞ ANLAMIYLA HARİTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ULUSAL VE KÜRESEL GELİŞMELERE STRATEJİK BAKIŞ: TEHDİTLER VE FIRSATLAR
İndir
298 FOTOGRAMETRİK YÖNTEM KULLANILARAK KÖPRÜ DEFORMASYONLARININ BELİRLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Levent TAŞÇI FOTOGRAMETRİK YÖNTEM KULLANILARAK KÖPRÜ DEFORMASYONLARININ BELİRLENMESİ
İndir
299 FOTOGRAMETRİK SAYISAL HARİTALARIN YERSEL VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ İLE BÜTÜNLENMESİ VE BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Cevdet Coşkun AYDIN FOTOGRAMETRİK SAYISAL HARİTALARIN YERSEL VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ İLE BÜTÜNLENMESİ VE BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU
İndir
300 FOTOGRAMETRİK MOBİL HARİTA YAPIM SİSTEMİ ÇALIŞMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Gümüşhane Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İ. ASRİ, Ö. ÇORUMLUOĞLU FOTOGRAMETRİK MOBİL HARİTA YAPIM SİSTEMİ ÇALIŞMASI
İndir
301 EŞ DİZİMLİLİK MATRİSİ VE RASTGELE ORMAN SINIFLANDIRICISI İLE ÇAY VE FINDIK ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Ö. AKAR, O. GÜNGÖR EŞ DİZİMLİLİK MATRİSİ VE RASTGELE ORMAN SINIFLANDIRICISI İLE ÇAY VE FINDIK ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI
İndir
302 EĞİK RESİM FOTOGRAMETRİSİ ve ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIM ALANLARI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi L. ÖZMÜŞ , A. KISA , B. ERKEK , H. B. ATEŞ , S. BAKICI EĞİK RESİM FOTOGRAMETRİSİ ve ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIM ALANLARI
İndir
303 DÜZLEMSEL VE DOĞRUSAL ÖZELLİKLERİ ESAS ALARAK MİNİMUM ÇAKIŞAN YERSEL TARAMALARIN FOTOGRAMETRİK VERİ KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi S. CANAZ, A. HABİB DÜZLEMSEL VE DOĞRUSAL ÖZELLİKLERİ ESAS ALARAK MİNİMUM ÇAKIŞAN YERSEL TARAMALARIN FOTOGRAMETRİK VERİ KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ
İndir
304 DOĞAL AFET YÖNETİMİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI’NIN (İHA) KULLANILMASI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi T. TÜRK DOĞAL AFET YÖNETİMİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI’NIN (İHA) KULLANILMASI
İndir
305 DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TEKNİĞİ İLE SINIFLANDIRMA: RAPİDEYE ÖRNEĞİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. ÜSTÜNER , F. BALIK ŞANLI , F. BEKTAŞ BALÇIK , M.T. ESETLİLİ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TEKNİĞİ İLE SINIFLANDIRMA: RAPİDEYE ÖRNEĞİ
İndir
306 CBS TABANLI SUÇ ANALİZİ YÖNTEMLERİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu TÜBİTAK Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. ÖZÇETİN , H. H. MARAŞ CBS TABANLI SUÇ ANALİZİ YÖNTEMLERİ
İndir
307 BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) TEKNOLOJİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA OLANAKLARI 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Coğrafi Veri Modelleme San. ve Tic. Ltd. Şti Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Çağla ÇETİN, Nefise YAMAN, Levent SABAH, Erman AYDAY, Can AYDAY BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) TEKNOLOJİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA OLANAKLARI
İndir
308 ASSESSING FOREST FUEL LOADS and FIRE RISK ANALYSIS USING AIRBORNE AND SPACEBORNE LIDAR REMOTE SENSING DATA 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Müge AĞCA, Sorin C. POPESCU ASSESSING FOREST FUEL LOADS and FIRE RISK ANALYSIS USING AIRBORNE AND SPACEBORNE LIDAR REMOTE SENSING DATA
İndir
309 ARAZİ ÖRTÜSÜ HARİTALARININ ÜRETİLMESİNDE YERYÜZÜ ÖZELLİKLERİNİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İ. ÇÖLKESEN, T. KAVZOĞLU ARAZİ ÖRTÜSÜ HARİTALARININ ÜRETİLMESİNDE YERYÜZÜ ÖZELLİKLERİNİN SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ
İndir
310 AKŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI VE ZAMANSAL DEĞİŞİM ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Uğur AVDAN, Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ, Ayşe DAĞLIYAR AKŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI VE ZAMANSAL DEĞİŞİM ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
İndir
311 AFYON GEDİK AHMET PAŞA (İMARET) CAMİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M.UYSAL , A.S.TOPRAK , N.POLAT AFYON GEDİK AHMET PAŞA (İMARET) CAMİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ
İndir
312 AFYON DÖĞER KERVANSARAYININ FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M.YAKAR , M.UYSAL , A.S.TOPRAK , N.POLAT AFYON DÖĞER KERVANSARAYININ FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ
İndir
313 ADANA’DA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI DEĞİŞİMLERİNİN PEYZAJ METRİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Çukurova Üniversitesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi M. A. ERDOĞAN, A. AKIN, S. BERBEROĞLU ADANA’DA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI DEĞİŞİMLERİNİN PEYZAJ METRİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
İndir
314 1/50.000 ÖLÇEKLİ HARİTA ÜRETİMİNDE ALAN DETAYLARIN ASTER UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN SINIFLANDIRMA İLE TESPİTİ 2013 TUFUAB VII.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi D. BOYACI, M. ERDOĞAN, F. YILDIZ 1/50.000 ÖLÇEKLİ HARİTA ÜRETİMİNDE ALAN DETAYLARIN ASTER UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN SINIFLANDIRMA İLE TESPİTİ
İndir
315 ŞEKİL TANIMA ALGORİTMALARI İLE KAYAÇ GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDE KRİSTAL DAĞILIMI (CSD) TESPİTİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel Fevzi KARSLI, Mustafa DİHKAN ŞEKİL TANIMA ALGORİTMALARI İLE KAYAÇ GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDE KRİSTAL DAĞILIMI (CSD) TESPİTİ
İndir
316 ÜÇ BOYUTLU ARAÇ MODELLEME 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel İ. ÇETİN, F. BATUK, F. BÜYÜKDAĞ, T. CEYLAN ÜÇ BOYUTLU ARAÇ MODELLEME
İndir
317 ÖRNEK TABANLI K-STAR ALGORİTMASI İLE UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel İ. ÇÖLKESEN, T. KAVZOĞLU ÖRNEK TABANLI K-STAR ALGORİTMASI İLE UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI
İndir
318 ÇOKLU ALGILAMA SİSTEMLERİ İLE OBJE ÇIKARIMI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel M. UZAR , N. YASTIKLI ÇOKLU ALGILAMA SİSTEMLERİ İLE OBJE ÇIKARIMI
İndir
319 YERSEL FOTOGRAMETRİNİN DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANIMINA BİR ÖRNEK; SAFRANBOLU 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel D. ARCA, Ç. BAYIK, H. ACAR, M. ALKAN, M.YAKAR, D.Z. ŞEKER YERSEL FOTOGRAMETRİNİN DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANIMINA BİR ÖRNEK; SAFRANBOLU
İndir
320 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEPREM RISK HESAPLANMASINA UYGULANMASI: KÖLN YALOVA KARŞILAŞTIRMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Antalya Topkapı Palace Otel E. ALARSLAN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEPREM RISK HESAPLANMASINA UYGULANMASI: KÖLN YALOVA KARŞILAŞTIRMASI
İndir
321 STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel A. Ö. OK, J. D. WEGNER, C. HEİPKE, F. ROTTENSTEİNER, U. SÖRGEL, V. TOPRAK STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM
İndir
322 SCS YÜZEY AKIŞ EĞRİ NUMARASININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel D. ÖZTÜRK, F. BATUK SCS YÜZEY AKIŞ EĞRİ NUMARASININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
İndir
323 RASTGELE ORMAN SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ YARDIMIYLA TARIM ALANLARINDAKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel A. ÖZDARICI OK , Ö. AKAR , O. GÜNGÖR RASTGELE ORMAN SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ YARDIMIYLA TARIM ALANLARINDAKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI
İndir
324 MERA VEJETASYONUNUN UYDU GÖRÜNTÜLERİ (NDVI) İLE İZLENMESİ 2011 TUFUAB VI.Teknik Sempozyumu Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Antalya Topkapı Palace Otel Metin AYDOĞDU, Ali MERMER, Ediz ÜNAL, Hakan YILDIZ, Arife AVAĞ, Öztekin URLA, Sebahaddin ÜNAL MERA VEJETASYONUNUN UYDU GÖRÜNTÜLERİ (NDVI) İLE İZLENMESİ
İndir
325 LASER TOTAL STATİON ALETİNİN RÖLÖVE ALIMINDA KULLANIMI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel N. ERSOY, G. AKDENİZ, İ. ÇETİN, E. GÜLER LASER TOTAL STATİON ALETİNİN RÖLÖVE ALIMINDA KULLANIMI
İndir
326 KONYA KAPALI HAVZASI’NDA DÜŞEY YÖNLÜ YÜZEY DEFORMASYONLARININ İNTERFEROMETRİK YAPAY AÇIKLIKLI RADAR YÖNTEMİ İLE İZLENMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel F. CANASLAN, A. ÜSTÜN KONYA KAPALI HAVZASI’NDA DÜŞEY YÖNLÜ YÜZEY DEFORMASYONLARININ İNTERFEROMETRİK YAPAY AÇIKLIKLI RADAR YÖNTEMİ İLE İZLENMESİ
İndir
327 KIZIL MİNARE FOTOGRAMETRİK 3 BOYUTLU MODELLEME ÖRNEĞİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel F.YILDIZ, M.YAKAR, E.KOCAMAN, M.ZEYBEK, K.PINAR, A.TELCİ KIZIL MİNARE FOTOGRAMETRİK 3 BOYUTLU MODELLEME ÖRNEĞİ
İndir
328 KAMPÜS TARİHİ ESER VERİ TABANININ FOTOGRAMETRİ DESTEKLİ OLUŞTURULMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel F. BATUK, U. M. DURDAĞ KAMPÜS TARİHİ ESER VERİ TABANININ FOTOGRAMETRİ DESTEKLİ OLUŞTURULMASI
İndir
329 İSG RİSK YÖNETİMİNDE DOĞRUSAL PROJELER İÇİN CBS’NE DAYALI KARAR DESTEK SİSTEMİ TASARIMI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel H. ATAY, G. TOZ İSG RİSK YÖNETİMİNDE DOĞRUSAL PROJELER İÇİN CBS’NE DAYALI KARAR DESTEK SİSTEMİ TASARIMI
İndir
330 HİDROLOJİK MODELLEMENİN BİLGİ DİFÜZYON TEORİSİ KULLANILARAK UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel O. ÖZCAN, A. SARAL, N. MUSAOĞLU HİDROLOJİK MODELLEMENİN BİLGİ DİFÜZYON TEORİSİ KULLANILARAK UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
331 HAVA FOTOĞRAFLARININ YÖNELTİLMESİNDE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Antalya Topkapı Palace Otel A.C. KİRACI, A.YILMAZ, O. EKER, H.H.MARAŞ, L.İŞCAN HAVA FOTOĞRAFLARININ YÖNELTİLMESİNDE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
İndir
332 HAVA FOTOĞRAFLARININ SENSÖR VE GELENEKSEL YÖNELTME MODELLERİ İLE YÖNELTİLMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel A. ÖZTÜRK, F. KARSLI, M. DİHKAN HAVA FOTOĞRAFLARININ SENSÖR VE GELENEKSEL YÖNELTME MODELLERİ İLE YÖNELTİLMESİ
İndir
333 GÜMÜŞHANE (HAZİNE MAĞARASI-DEREMADENİ) SAHASINDA LİTOLOJİK FARKLILIKLARIN VE ALTERASYONLARIN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Gümüşhane Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel A.VURAL, Ö. ÇORUMLUOĞLU, İ. ASRİ GÜMÜŞHANE (HAZİNE MAĞARASI-DEREMADENİ) SAHASINDA LİTOLOJİK FARKLILIKLARIN VE ALTERASYONLARIN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
İndir
334 GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE KONUMSAL-SPEKTRAL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ VE KIYI ÇİZGİSİ BELİRLEMEDEKİ YERİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel Eminnur AYHAN, Osman İYİMAYA, Erkan KÖKSOY, Gülçin ATAY GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE KONUMSAL-SPEKTRAL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ VE KIYI ÇİZGİSİ BELİRLEMEDEKİ YERİ
İndir
335 GPS/IMU Verilerinin TUSAGA-Aktif Sisteminin Sabit İstasyon Verileri İle Process Edilerek Resim Orta Noktası Koordinat Değerlerinin Belirlenmesi 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel Çetin MEKİK, Ömer SALGIN, İbrahim CANKURT, Serdar ERGÜNER, Hacı Bahadır ATEŞ, Tahsin KARA GPS/IMU Verilerinin TUSAGA-Aktif Sisteminin Sabit İstasyon Verileri İle Process Edilerek Resim Orta Noktası Koordinat Değerlerinin Belirlenmesi
İndir
336 GPGPU YÖNTEMİ İLE FOTOGRAMETRİK UYGULAMALAR 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Antalya Topkapı Palace Otel H. ŞAHİN , S. KÜLÜR GPGPU YÖNTEMİ İLE FOTOGRAMETRİK UYGULAMALAR
İndir
337 Global Remote Sensing – The Digital Revolution: Twenty Years On 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu ISPRS Antalya Topkapı Palace Otel Ian DOWMAN Global Remote Sensing – The Digital Revolution: Twenty Years On
İndir
338 FOTOGRAMETRİDE GÖRÜŞ ALANI ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel E. Ö. AVŞAR , M. O. ALTAN FOTOGRAMETRİDE GÖRÜŞ ALANI ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM
İndir
339 DÜŞÜK MALİYETLİ OPTİK TARAYICI SİSTEM TASARIM ÖRNEĞİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu TÜBİTAK Antalya Topkapı Palace Otel O. AKYOL , Z. DURAN , U. AYDAR DÜŞÜK MALİYETLİ OPTİK TARAYICI SİSTEM TASARIM ÖRNEĞİ
İndir
340 DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ’NÜN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU MODELİNİN OLUŞTURULMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel D.T. ÖZDEMİR , M.Ü. GÜMÜŞAY DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ’NÜN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU MODELİNİN OLUŞTURULMASI
İndir
341 CORINE (COORDINATİON of INFORMATION on the ENVIRONMENT ) PROJES 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Topkapı Palace Otel Ahmet ÇİVİ, Etem AKGÜNDÜZ, Kamile KALAYCI, Çiğdem İNAN, Elif SARICA, Gencay SERTER CORINE (COORDINATİON of INFORMATION on the ENVIRONMENT ) PROJES
İndir
342 CİSİMLERİN VE YÜZEYLERİN 3B MODELLEMELERİ İÇİN LAZER TARAYICI VE DİGİTAL KAMERA BİRLEŞİMİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel Cihan ALTUNTAŞ, Ferruh YILDIZ CİSİMLERİN VE YÜZEYLERİN 3B MODELLEMELERİ İÇİN LAZER TARAYICI VE DİGİTAL KAMERA BİRLEŞİMİ
İndir
343 CBS TABANLI ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ İLE HEYELANLARDAN ETKİLENECEK YOL GÜZERGÂHLARININ TESPİTİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel E. K. ŞAHİN , T. KAVZOĞLU CBS TABANLI ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ İLE HEYELANLARDAN ETKİLENECEK YOL GÜZERGÂHLARININ TESPİTİ
İndir
344 CARTOSAT-1 STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Antalya Topkapı Palace Otel A.YILMAZ, H.H.MARAŞ, O.EKER, M.ERDOĞAN CARTOSAT-1 STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
İndir
345 BEYŞEHİR TAŞ KÖPRÜNÜN FOTOGRAMETRİK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ İLE MİMARİ RÖLÖVESİNİN HAZIRLANMASI VE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel M. YAKAR, L. KARASAKA, A. METİN, F. URAY, İ. KAHYA, H. TANIK BEYŞEHİR TAŞ KÖPRÜNÜN FOTOGRAMETRİK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ İLE MİMARİ RÖLÖVESİNİN HAZIRLANMASI VE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ
İndir
346 BALERİN SUSAM (SESAMOİDS) KEMİKLERİNDEKİ FARKLILIKLARIN 3B MODELLERİ ÜZERİNDEN İRDELENMESİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Gümüşhane Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel H. ÇATAL, Ö. ÇORUMLUOĞLU, İ. KALAYCI BALERİN SUSAM (SESAMOİDS) KEMİKLERİNDEKİ FARKLILIKLARIN 3B MODELLERİ ÜZERİNDEN İRDELENMESİ
İndir
347 2.5 M ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Antalya Topkapı Palace Otel Altan YILMAZ, Ferruh YILDIZ 2.5 M ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ STEREO UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
İndir
348 1/5000 ÖLÇEKLİ FOTOGRAMETRİK HARİTALARIN KADASTRO YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ ÖRNEĞİ 2011 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Antalya Topkapı Palace Otel Mehmet ALKAN, Yaşar SOLAK 1/5000 ÖLÇEKLİ FOTOGRAMETRİK HARİTALARIN KADASTRO YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ ÖRNEĞİ
İndir
349 YERSEL LAZER TARAYICI ÖLÇÜLERİNİN JEODEZİK KOORDİNAT SİSTEMİNE DÖNÜSTÜRÜLMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü F. YILDIZ, C. ALTUNTAS YERSEL LAZER TARAYICI ÖLÇÜLERİNİN JEODEZİK KOORDİNAT SİSTEMİNE DÖNÜSTÜRÜLMESİ
İndir
350 VERİ TABANI TASARIMINA YÖNELİK OLARAK ULASIM KATMANI FOTOGRAMETRİK VEKTÖR VERİ MODELİNİN GÜNCELLESTİRİLMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ankara MTA Genel Müdürlüğü B. GÜNGÖR , S. KULUR , M. O. ALTAN VERİ TABANI TASARIMINA YÖNELİK OLARAK ULASIM KATMANI FOTOGRAMETRİK VEKTÖR VERİ MODELİNİN GÜNCELLESTİRİLMESİ
İndir
351 UZAKTAN ALGILAMADA SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN KARSILAŞTIRILMASI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü Eminnur AYHAN , Oğuz KANSU UZAKTAN ALGILAMADA SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN KARSILAŞTIRILMASI
İndir
352 UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE YERSEL VERİLERDEN TUZ GÖLÜ’NÜN HOMOJENLİK ANALİZİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu TÜBİTAK UZAY Ankara MTA Genel Müdürlüğü H. ÖZEN, S. GÜROL, U. M. LELOĞLU, E. TUNALI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE YERSEL VERİLERDEN TUZ GÖLÜ’NÜN HOMOJENLİK ANALİZİ
İndir
353 ULTRACAM-X GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK GÖRÜNTÜ ESLEME İLE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ (SYM) ÜRETİMİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü M. ERDOĞAN, İ.SAHİN, D.BAYSAL, Ö.T.ÖZERBİL ULTRACAM-X GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK GÖRÜNTÜ ESLEME İLE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ (SYM) ÜRETİMİ
İndir
354 TASKIN RİSK ANALİZİNDE HİDROLOJİK MODELLEME VE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü O. ÖZCAN , N. MUSAOĞLU TASKIN RİSK ANALİZİNDE HİDROLOJİK MODELLEME VE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ
İndir
355 SU KAYNAKLARI KULLANIMINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü T.ALKEVLİ SU KAYNAKLARI KULLANIMINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ
İndir
356 SİYAH BEYAZ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOKU PARAMETRELERİ KULLANILARAK BİLGİ ÇIKARIMI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü A. ERENER , HSB.DÜZGÜN SİYAH BEYAZ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOKU PARAMETRELERİ KULLANILARAK BİLGİ ÇIKARIMI
İndir
357 SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ (SYM) DOĞRULUK VE ÜRETİM MALİYETLERİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü M. ERDOĞAN, G. TOZ SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ (SYM) DOĞRULUK VE ÜRETİM MALİYETLERİ
İndir
358 SANAL BİNA MODELLEMESİ İÇİN BİNA YÜZ DOKULARININ OTOMATİK ÇIKARILMASI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Başkent Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü E. SÜMER, M. TÜRKER SANAL BİNA MODELLEMESİ İÇİN BİNA YÜZ DOKULARININ OTOMATİK ÇIKARILMASI
İndir
359 PEYZAJ ANALİZLERİNDE ÜNİTE METRİKLERİNE ALTERNATİF YÜZEY METRİKLERİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Balıkesir Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü Sermin TAGİL, Kevin MCGARİGAL PEYZAJ ANALİZLERİNDE ÜNİTE METRİKLERİNE ALTERNATİF YÜZEY METRİKLERİ
İndir
360 PERİ BACASINDAKİ ASINMANIN FOTOGRAMETRİK VE JEODEZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü H.M. YILMAZ, M. YAKAR, Ö.MUTLUOĞLU PERİ BACASINDAKİ ASINMANIN FOTOGRAMETRİK VE JEODEZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
İndir
361 ORTOFOTOLARIN WEB ORTAMINDA SUNUMU 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü D.BAYSAL , F.YILDIZ ORTOFOTOLARIN WEB ORTAMINDA SUNUMU
İndir
362 NİPPUR UZUNLUK ÖLÇME ALETİNİN 3B MODELLENMESİ VE GÖRSELLESTİRİLMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü Z. DURAN, U. AYDAR NİPPUR UZUNLUK ÖLÇME ALETİNİN 3B MODELLENMESİ VE GÖRSELLESTİRİLMESİ
İndir
363 MEVCUT BİNA VERİ TABANLARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK GÜNCELLENMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü D. KOÇ SAN, M. TÜRKER MEVCUT BİNA VERİ TABANLARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK GÜNCELLENMESİ
İndir
364 LANDSAT-5 TM UYDU VERİSİ KULLANARAK TUZLU TOPRAKLARDA TUZLULUK DERECESİNİN TAHMİN EDİLMESİ AMAÇLI MODEL OLUSTURULMASI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü S. EKERCİN , C. ÖRMECİ LANDSAT-5 TM UYDU VERİSİ KULLANARAK TUZLU TOPRAKLARDA TUZLULUK DERECESİNİN TAHMİN EDİLMESİ AMAÇLI MODEL OLUSTURULMASI
İndir
365 KONVEKTİF FIRTINALARIN METEOSAT İKİNCİ NESİL (MSG) UYDU VERİLERİNDEN BELİRLENMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü Ahmet ÖZTOPAL, Derya AKÇAN, Aydın Gürol ERTÜRK KONVEKTİF FIRTINALARIN METEOSAT İKİNCİ NESİL (MSG) UYDU VERİLERİNDEN BELİRLENMESİ
İndir
366 KONTROLLÜ SINIFLAMADA SPEKTRAL ÖZELLİKLERİN KULLANILMASI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü Bora GÜRÇAY, Engin Ö. SÜMER, Murat KORUYUCU, Ayhan YAĞMUR, Abdullah DEĞER, Levent EMİN, Cumhur SAHİN, Emine ALKANALKA, Çağlar YILDIRMIS, Müh.Ütğm. Murat AKIN, Müh.Ütğm. Bekir GÜL, Dicle BAYSAL KONTROLLÜ SINIFLAMADA SPEKTRAL ÖZELLİKLERİN KULLANILMASI
İndir
367 HİPERSPEKTRAL CHRIS-PROBA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK JEOLOJİK BİRİMLERİN HARİTALANMASINA OFİYOLİTİK BİR KARIŞIKTAN ÖRNEK: SİVAS HAVZASI GÜNEYDOĞU KENARI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü Hande KONYA, Kaan Şevki KAVAK HİPERSPEKTRAL CHRIS-PROBA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK JEOLOJİK BİRİMLERİN HARİTALANMASINA OFİYOLİTİK BİR KARIŞIKTAN ÖRNEK: SİVAS HAVZASI GÜNEYDOĞU KENARI
İndir
368 HAVADAN ALINAN DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN DOĞRUDAN YÖNELTİLMESİ VE ORTOREKTİFİKASYONU 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü A.C. KİRACI, M.O.KARSLIOĞLU HAVADAN ALINAN DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN DOĞRUDAN YÖNELTİLMESİ VE ORTOREKTİFİKASYONU
İndir
369 HAVA LAZER TARAMA VERİLERİNDEN FOURİER DÖNÜSÜMÜ KULLANILARAK BİNA DETAYLARININ BELİRLENMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü F. KARSLI , O. KAHYA HAVA LAZER TARAMA VERİLERİNDEN FOURİER DÖNÜSÜMÜ KULLANILARAK BİNA DETAYLARININ BELİRLENMESİ
İndir
370 GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN TARIMSAL ÜRÜN SINIFLANDIRMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü A. ÖZDARICI , Z. AKYÜREK GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN TARIMSAL ÜRÜN SINIFLANDIRMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
371 FOTOGRAMETRİK NİRENGİ VE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA TEST SONUÇLARI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü Ankara MTA Genel Müdürlüğü A.C. KİRACI, O. EKER , L.İSCAN , A.AKABALI FOTOGRAMETRİK NİRENGİ VE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA TEST SONUÇLARI
İndir
372 EPİPOLAR GEOMETRİ: TEMEL VE ESAS MATRİSLERLE GÖRÜNTÜ NORMALLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü S. DOĞAN , M. S. TEMİZ EPİPOLAR GEOMETRİ: TEMEL VE ESAS MATRİSLERLE GÖRÜNTÜ NORMALLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI
İndir
373 DÜŞÜK MEKANSAL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERININ IYILEŞTIRILMESI 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü Bora UĞURLU , Hülya YILDIRIM DÜŞÜK MEKANSAL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERININ IYILEŞTIRILMESI
İndir
374 DOĞU KARADENİZ KIYI ÇİZGİSİNDEKİ DEĞİSİMİN ÇOK ZAMANLI LANDSAT-5 UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü S. REİS, S. EKERCİN, R. NİSANÇI, M. ATASOY DOĞU KARADENİZ KIYI ÇİZGİSİNDEKİ DEĞİSİMİN ÇOK ZAMANLI LANDSAT-5 UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ
İndir
375 CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ ÜRETİMİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü S. REİS, A. YALÇIN, M. ATASOY, R. NİSANCI, T. BAYRAK, C. SANCAR, S. EKERCİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ ÜRETİMİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ
İndir
376 APOLLO SMINTHEUS TAPINAĞININ YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ 2009 TUFUAB V.Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi Ankara MTA Genel Müdürlüğü E. Ö. AVSAR, Z. DURAN, O. AKYOL, G. TOZ APOLLO SMINTHEUS TAPINAĞININ YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ
İndir
377 ÜÇ BOYUTLU MÜLKİYET VERİTABANI TASARIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi İ. E. AYAZLI , O. EMEM , F. BATUK ÜÇ BOYUTLU MÜLKİYET VERİTABANI TASARIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İndir
378 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE GEOMETRİK DÜZELTMENİN SINIFLANDIRMA SONUÇLARINA ETKİSİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi E. AYHAN,G. ATAY, O. ERDEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE GEOMETRİK DÜZELTMENİN SINIFLANDIRMA SONUÇLARINA ETKİSİ
İndir
379 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ UYGULAMALAR 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İNTA Uzay Sistemleri İletişim A.Ş İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M. ÖNDER , T. ÜNSAL , N. ÇİFTÇİ, Ö. ÇETİN,E. ERKİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ UYGULAMALAR
İndir
380 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE UÇUŞ EĞİTİMİ AMAÇLI SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İNTA Uzay Sistemleri İletişim A.Ş İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Melis ÖZEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE UÇUŞ EĞİTİMİ AMAÇLI SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
İndir
381 YERSEL LAZER TARAYICI NOKTA BULUTLARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE BAĞIMSIZ MODEL DENGELEMESİNİN DOĞRULUK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi C. ALTUNTAŞ, F. YILDIZ, H. KARABÖRK, M. YAKAR YERSEL LAZER TARAYICI NOKTA BULUTLARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE BAĞIMSIZ MODEL DENGELEMESİNİN DOĞRULUK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İndir
382 VARLIK TEORİSİ İLE KONUM DESTEKLİ HİZMETLERDE GÖRSELLEŞTİRME 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Ö. AKÇAY , O. ALTAN VARLIK TEORİSİ İLE KONUM DESTEKLİ HİZMETLERDE GÖRSELLEŞTİRME
İndir
383 UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ VE SAYISAL ARAZİ MODELİ ENTEGRASYONU İLE ALMUS FAY ZONU’NUN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Ö. GÜRSOY, Ş. KAYA, K. Ş. KAVAK UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ VE SAYISAL ARAZİ MODELİ ENTEGRASYONU İLE ALMUS FAY ZONU’NUN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
İndir
384 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ İLE SAZLIDERE BARAJI VE SU HAVZASINDA ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİM ANALİZLERİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi H.Gonca COŞKUN, Uğur ALGANCI, Gökçe USTA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ İLE SAZLIDERE BARAJI VE SU HAVZASINDA ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİM ANALİZLERİ
İndir
385 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNİN ANLAMLANDIRILMASI: TUZ GÖLÜ ÖRNEĞİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi C. ÖRMECİ UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNİN ANLAMLANDIRILMASI: TUZ GÖLÜ ÖRNEĞİ
İndir
386 TÜRKİYE ULUSAL MEKANSAL VERİ VE BİLGİ ALTYAPISININ KATILIMCILAR, STANDARTLAR, TEKNİK GEREKSİNİMLER VE SİSTEM MİMARİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi O.EMEM, F.BATUK TÜRKİYE ULUSAL MEKANSAL VERİ VE BİLGİ ALTYAPISININ KATILIMCILAR, STANDARTLAR, TEKNİK GEREKSİNİMLER VE SİSTEM MİMARİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
İndir
387 TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ DÜZ ARAZİDE FARKLI ÖZELLİKTEKİ YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M. D. KANTARCI, C. ÖRMECİ , S. EKERCİN TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ DÜZ ARAZİDE FARKLI ÖZELLİKTEKİ YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ
İndir
388 TARIM PARSELLERİ İÇİNDEKİ FARKLI ÜRÜNLER ARASINDAKİ SINIRLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Emre HAMİT KÖK, Mustafa TÜRKER TARIM PARSELLERİ İÇİNDEKİ FARKLI ÜRÜNLER ARASINDAKİ SINIRLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ
İndir
389 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME BAĞLAMINDA UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARI 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi H. AKDENİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME BAĞLAMINDA UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARI
İndir
390 SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN BELİRLENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M. CETİN, M.D. KANTARCI, N. MUSAOGLU SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN BELİRLENMESİ
İndir
391 STEREO IKONOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN 3B KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Altan YILMAZ, Ferruh YILDIZ, Murat YAKAR, Ömer MUTLUOĞLU STEREO IKONOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN 3B KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
İndir
392 SRTM VERİLERİNE DAYALI ÜLKE BAZINDA 3"×3" ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN OLUŞTURULMASI 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, Aydın ÜSTÜN, Necla ULUĞTEKİN, H.Zahit SELVİ, Alpay ABBAK, İlkay BUĞDAYCI, A. Özgür DOĞRU SRTM VERİLERİNE DAYALI ÜLKE BAZINDA 3
İndir
393 SEYFE GÖLÜNÜN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ İLE İZLENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Aksaray Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi S. REİS, H.M. YILMAZ SEYFE GÖLÜNÜN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ İLE İZLENMESİ
İndir
394 SANAL MÜZE UYGULAMALARI İÇİN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK MODEL 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Sıtkı KÜLÜR, Ferruh YILMAZTÜRK SANAL MÜZE UYGULAMALARI İÇİN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK MODEL
İndir
395 RUS UYDU GÖRÜNTÜSÜ KVR-1000’İN TOPOĞRAFİK HARİTA YAPIMINDAKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi H. AKCİNA, S. KARAKIS RUS UYDU GÖRÜNTÜSÜ KVR-1000’İN TOPOĞRAFİK HARİTA YAPIMINDAKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
İndir
396 REMOTE SENSING AND PHOTOGRAMMETRY 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu GGS İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Gerhard KEMPER REMOTE SENSING AND PHOTOGRAMMETRY
İndir
397 MOBİL CBS VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİNİN YERSEL FOTOGRAMETRİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Özşen ÇORUMLUOĞLU MOBİL CBS VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİNİN YERSEL FOTOGRAMETRİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İndir
398 MEKANSAL ANALİZ İÇİN JEOİSTATİSTİK YAKLAŞIM 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi E. SERTEL, H. DEMİREL, S. KAYA MEKANSAL ANALİZ İÇİN JEOİSTATİSTİK YAKLAŞIM
İndir
399 MAPPING SURFACE FUEL MODELS USING LIDAR and MULTISPECTRAL DATA FUSION FOR FIRE BEHAVIOR 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Spatial Science Laboratory İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Müge MUTLU, Sorin C. POPESCU MAPPING SURFACE FUEL MODELS USING LIDAR and MULTISPECTRAL DATA FUSION FOR FIRE BEHAVIOR
İndir
400 LIDAR VERİSİ KULLANARAK GERÇEK ORTOFOTO ÜRETİMİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi A. GÜNAY, H. AREFİ, M. HAHN LIDAR VERİSİ KULLANARAK GERÇEK ORTOFOTO ÜRETİMİ
İndir
401 LEAST SQUARES MATCHING OF 3D SURFACES 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Institute of Geodesy and Photogrammetry İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Devrim AKCA LEAST SQUARES MATCHING OF 3D SURFACES
İndir
402 LANDSAT VERİLERİ İLE KARMAŞIK ORMAN YAPILARINDA DEĞİŞİM ANALİZİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi H. O. ÇOBAN,M. TÜRKER LANDSAT VERİLERİ İLE KARMAŞIK ORMAN YAPILARINDA DEĞİŞİM ANALİZİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
İndir
403 KİŞİ TANIMLAMADA FOTOGRAMETRİK YAKLAŞIM 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi A.VARLIK , Ö. ÇORUMLUOĞLU KİŞİ TANIMLAMADA FOTOGRAMETRİK YAKLAŞIM
İndir
404 KIYI ÇİZGİSİ VE KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi F. A. SESLİ, F. KARSLI, İ. ÇÖLKESEN KIYI ÇİZGİSİ VE KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ
İndir
405 İSTANBULU ÇEVRELEYEN SULARIN UYDU VERİLERİ İLE ZAMANA BAĞLI SU KALİTESİ DEĞİŞİM ANALİZİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi H.Gonca COŞKUN, Uğur ALGANCI İSTANBULU ÇEVRELEYEN SULARIN UYDU VERİLERİ İLE ZAMANA BAĞLI SU KALİTESİ DEĞİŞİM ANALİZİ
İndir
406 İSTANBUL KÜÇÜK ÇEKMECE GÖLÜ VE ETRAFINDAKİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE HEYELAN RİSKİNİN LANDSAT TM, ETM VE ERS-1 UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu TÜBİTAK İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi E. ALPARSLAN İSTANBUL KÜÇÜK ÇEKMECE GÖLÜ VE ETRAFINDAKİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE HEYELAN RİSKİNİN LANDSAT TM, ETM VE ERS-1 UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ
İndir
407 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HARİTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Yılmaz YILDIZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HARİTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR
İndir
408 İPEKYOLU HANLARINDAN TARİHİ ÖRESİN HANI FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ÇALIŞMASI 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M.YAKAR, H.M.YILMAZ, F.YILDIZ, Ö.MUTLUOĞLU İPEKYOLU HANLARINDAN TARİHİ ÖRESİN HANI FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ÇALIŞMASI
İndir
409 İNTERFEROMETRİK RADARSAT VERİLERİ İLE ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi S. ABDİKAN, Z.ALKIS, A. ALKIS İNTERFEROMETRİK RADARSAT VERİLERİ İLE ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İndir
410 İNCE LEVHALI ÇELİK PERDEDE LEVHANIN DÜZLEMDIŞI HAREKETLERİNİN FOTOGRAMETRİ İLE BELİRLENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Cüneyt VATANSEVER, Nesrin YARDIMCI, Özgür AVŞAR, Umut AYDAR, Dursun Z. ŞEKER İNCE LEVHALI ÇELİK PERDEDE LEVHANIN DÜZLEMDIŞI HAREKETLERİNİN FOTOGRAMETRİ İLE BELİRLENMESİ
İndir
411 INVESTIGATIONS ON THE GEOMETRIC ACCURACY POTENTIAL OF ALOS/PRISM IMAGERY 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Institute of Geodesy and Photogrammetry İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi S. KOCAMAN, A.GRUEN INVESTIGATIONS ON THE GEOMETRIC ACCURACY POTENTIAL OF ALOS/PRISM IMAGERY
İndir
412 IKONOS VE QUICKBIRD UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DOĞRULUK VE DETAY DEĞERLENDİRME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi V.O. ATAK, M.O. ALTAN IKONOS VE QUICKBIRD UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN GEOMETRİK DOĞRULUK VE DETAY DEĞERLENDİRME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
İndir
413 HAVA LIDAR VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE GRID BİÇİMİNE DÖNÜSTÜRÜLMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu ETH Zurich İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi N. DEMİR, U. ACAR HAVA LIDAR VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE GRID BİÇİMİNE DÖNÜSTÜRÜLMESİ
İndir
414 HARİTA ÜRETİMİNDE YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VE OPTİK GÖRÜNTÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa ERDOĞAN, Altan YILMAZ HARİTA ÜRETİMİNDE YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VE OPTİK GÖRÜNTÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
İndir
415 FUTBOLDA PENALTI ATIŞININ FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Selçuk Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Ayhan GÖKTEPE, Emre AK, Hakan KARABÖRK, Şeref ÇİÇEK, Feza KORKUSUZ FUTBOLDA PENALTI ATIŞININ FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ
İndir
416 FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜRETİLEN 1:25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTALARIN ARAZİDE BÜTÜNLENMESİ İÇİN KULLANILAN VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M. KURT, H.AKDENİZ, K.PAMUKOĞLU, M.CANIBERK, İ. ŞAHİN, L. ARSLANBEK, M. KAYA FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜRETİLEN 1:25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTALARIN ARAZİDE BÜTÜNLENMESİ İÇİN KULLANILAN VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ
İndir
417 FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE TOPOĞRAFİK VEKTÖR HARİTA ÜRETİMİ VE PROJE YÖNETİMİNDE UYULMASI GEREKEN TEKNİK ESASLAR 2007 TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu Harita Genel Müdürülüğü İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi M. ÖZBALMUMCU FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE TOPOĞRAFİK VEKTÖR HARİTA ÜRETİMİ VE PROJE YÖNETİMİNDE UYULMASI GEREKEN TEKNİK ESASLAR
İndir
418 FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ORTOFOTO HARİTA