TUFUAB

İKİNCİ KOMİSYON

Coğrafi Veri İşleme ve Bilgi Sistemi Kuram ve Kavramları

Görevleri

● Konumsal bilgi biliminin temelleri: konumsal-zamansal modelleme, konumsal veri yapıları, konumsal-zamansal veritabanı yapıları, konumsal-zamansal sorguma,

● Konumsal analiz ve konumsal veri işleme,

● Konumsal muhakeme ve konumsal karar destek sistemi,

● Konumsal veri ve model kalitesi,

● Alan bazlı ve nesne bazlı konumsal verinin toplanması, genelleştirilmesi, özetlenmesi ve sunulması,

● Çok boyutlu konumsal verinin işlenmesi, analizi ve modellenmesi,

● Heterojen konumsal bilgi sistemi ve sistem entegrasyonunun birlikte çalışabilirliği,

● Heterojen konumsal bilginin semantik ve geometrik entegrasyonu,

● Konumsal verinin iletişimi, dağıtımı ve görselleştirilmesi,

● Konumsal veri ve bilgiler için coğrafi istatistik, bilgisayar grafikleri ve bulut hesaplamaları.

YUKARI