TUFUAB

BEŞİNCİ KOMİSYON

Yakın Mesafe Algılama, Analiz ve Uygulamalar

Görevleri

● Endüstriyel uygulamalar için görsel metroloji sistemleri,

● Mimarlar, arkeologlar ve kültürel miras uygulamaları için fotogrametrik teknikler,

● Gerçek zamanlı görüntüleme ve mobil harita üretimi veri işleme maksatlı sistemler ve algoritmalar,

● Gelişmiş otomatik nesne çıkartma, tanıma ve modelleme maksatlı çok sayıda veri kaynaklarının birleştirilmesi ve entegrasyonu,

● Lazer tarama, menzil görüntüleme, az maliyetli oyun algılayıcıları ve diğer aktif görüntüleme teknikleri için statik ve dinamik nesneler ve yerlerin 3B gösterimi,

● Görselleştirme, simülasyon, robotik ve animasyon için görsel tabanlı yöntemler,

● Yerbilimlerinde yakın mesafe morfolojik ölçümleri için fotogrametrik yöntemler,

● Biyomedikal mühendisliği ve insan hareket çalışmaları için fotogrametrik yöntemler,

● Yakın mesafe fotogrametrik yöneltme ve nesne modelleme için fonksiyonel algoritmalar.

YUKARI