TUFUAB

ALTINCI KOMİSYON

Eğitim ve Uzaktan Erişim

Görevleri

● Temel, gelişmiş ve profesyonel seviyelerde, eğitim ve öğretimin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

● Bölgesel ihtiyaçlar ve kaynaklar dikkate alınarak teknoloji transferinin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

● Bilgisayar destekli öğretim ve uzaktan öğretim yöntem ve materyallerinin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

● ISPRS öğrenci birliği çalışmalarının desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

● Bölge kapasitesi geliştirme faaliyetlerinin başlatılması, ödüllendirilmesi ve desteklenmesi,

● Bölgesel organizasyonlar ile ortak faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi,

● Yaz okulları, kurslar ve çalıştaylar için bölgesel ve yerel girişimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

● Eğitmen ve eğitim materyalleri sağlanması ve desteklenmesi,

● Girişim, terfi, destek ve teşvik bölgeleri ve uluslararası yaz çalışma okulları veya seminerleri, atölyeleri ve öğreticilerin organize edilmesi.

YUKARI