TUFUAB

BİRİNCİ KOMİSYON

Algılayıcılar, Platformlar ve Görüntüleme

Görevleri

● Veri toplama ve ön işleme,

● Araçlardaki verinin ön işlemesi ve otonom sistemi,

● Algılayıcı verileri ve yardımcı veri (zaman, konum, yöneltme vb.) sistemleri kaydı için sistem ve medya,

● Görüntü teknolojileri ve veri transfer standartları,

● Çeşitli görüntüleme algılayıcılarının diğer ilgili sistemlerle entegrasyonu,

● Dünyayı gözlemlemek için sayısal hava ve uzay görevlerinin tasarım ve gerçekleştirilmesi,

● Görüntüleme ve optik olmayan görüntüleme algılayıcılarının (optik, IR, SAR, IfSAR, LiDAR vb. dâhil) tasarımı, yapımı, özelliklerinin belirlenmesi ve montajı,

● Aktif-pasif görüntüleme algılayıcı parametrelerinin tanım ve ölçülerinin standartlaştırılması,

● Veri kalitesinin etkileyen geometrik ve radyometrik özellikler, kalite standartları ve faktörler,

● Optik ve optik olmayan görüntüleme algılayıcılarının değerlendirilmesi, kalibrasyonu ve testleri (uçuş/yerinde, iç kalibrasyon ve test alanı dâhil),

● Birleştirilmiş platform idaresi, navigasyonu, doğrudan yöneltmesi (konumlandırma ve yöneltme) ve birleştirilmiş algılayıcı yöneltmesi.

YUKARI