TUFUAB

DÖRDÜNCÜ KOMİSYON

Coğrafi Veri Tabanları ve Sayısal Haritacılık

Görevleri

● Büyük hacimli,  konumsal-zamansal veritabanlarının gelişmesi, erişimi, yönetimi ve geri dönüşümü,

● Konumsal veri altyapıları ve siber altyapıları,

● Coğrafi veri tabanlarının, görüntü bazlı, nokta bulutlu ve çok kullanıcılı güncellenmesi,

● Metaveri ve açık kaynak sayısal veri standartlarının dahil uzak veri kaynaklarına erişim,

● Konum-tabanlı servisler, dinamik olgular ve hareketli nesneler de dahil olacak şekilde konumsal verinin web tabanlı erişimi, geri döünüşümü ve dağıtımı,

● CBS bazlı değişiklik tespiti, veri toplama ve güncelleme maksatlı konumsal bilgi sistemleri ve görüntü analizlerinin entegrasyonu,

● Dinamik konumsal bilgi sistemleri, konumsal veri revizyonu ve versiyonlama,

● Afet yönetimi için hızlı harita üretimi,

● Konumsal bilgi sistemleriyle kentsel ve mühendislik 3B modellerin arayüzü,

● Sayısal topoğrafya ve kent modelleme ve görüntüleme,

● Dünya dışı konumsal veritabanı ve konumsal bilgi sistemi,

● Otomatik ve yarı otomatik sayısal harita üretimi ve coğrafi bilgi sistemleri için sistemlerin ve bileşenlerinin analizi,

● Coğrafi bilgi üretimi ve güncellenmesi maksadıyla endüstri, hükümet ve sosyal ihtiyaçların analizi ve sistemlerin tasarımı.

YUKARI