TUFUAB

YEDİNCİ KOMİSYON

Uzaktan Algılama Verilerinin İşlenmesi, Modellenmesi ve Analizi

Görevleri

● Nesne ve yüzeylerin ile bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve değişkenliklerinin spektral, radyometrik ve zamansal özellikleri arasındaki ilişkiler,

● Görüntü sınıflandırma ve analiz yöntemleri,

● Öznitelik bilgilerinin elde edilmesi için çok sayıda spektral aralıklı, çok algılayıcılı, mikrodalga ve çok zamanlı görüntü verilerin özelliklerinin analizi,

● Uzaktan algılanan verilerin analizi ve bilgisayar destekli yorumlama yöntemleri,

● Laboratuvar ve yerinde test yöntemleri kullanarak veri ve bilginin kontrolü,

● Radyometrik düzeltme için atmosferik modellemenin geliştirilmesi,

● Çok kaynaklı veri birleştirilmesi ve entegrasyon teknikleri,

● Uydu verilerinden elde edilmiş parametrelerinin modellenmesi,

● Küresel modelleme, izleme ve sürdürülebilir kalkınma için küresel veri tabanı ve değişim göstergelerinin belirlenmesi,

● Uzaktan algılama ve CBS yöntemlerinin entegrasyonu,

● Aerosol ve partikül tespit ve teşhisi.

YUKARI