TUFUAB

ÜÇÜNCÜ KOMİSYON

Fotogrametrik Görüş ve Görüntü Analizi

Görevleri

● Ölçekten bağımsız olarak görüntü verisinin geometrik analizi için algoritmalar,

● IR, SAR, IFSAR ve LİDAR’ın geometrik analizleri,

● Çoklu algılayıcılı, çözünürlüklü, spektral aralıklı, hiperspektral ve zamanlı görüntülerden otomatik özellik ve nitelik çıkartma teknikleri ve yöntemleri,

● Nesne tespit, tanıma, belirlenme ve yeniden kurgulama için görüntü anlama maksatlı temel araştırma,

● Görüntü analizi işlemleri için üç boyutlu modelleme kavramları ve DEM üretiminin entegrasyonu,

● Nesne tanıma maksatlı konumsal bilgi sistemi ve nesne modelleri entegrasyonu

● Algılayıcı poz belirlenmesi (yardımcı bilgi dahil),

● Projektif ve çok bakış açılı geometrisi,

● Görüntü dizisi analizi,

● Yöneltme işlemi içine detayları dahil eden algoritmalar,

● Doğal ve insan yapısı nesnelerin konumsal, spektral ve zamansal özellikleri.

YUKARI