TUFUAB

TOPOVT için Semantik Veri Modelinin Kurulması

HGK ile KTÜ arasında 24 Haziran 2016 tarihinde “TOPOVT Veri Tabanı İçin Semantik Veri Modelinin Kurulması” kapsamında, TOPOVT Veri ve Alan Ontolojisinin oluşturulması, her iki ontolojinin ilişkilendirilmesi ve TOPOVT verilerinin veri ontolojisi ile ilişkilendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek üzere işbirliği alt protokolü imzalanmıştır.

TOPOVT’nin semantik olarak tanımlanabilmesi maksadıyla veri ontolojisi oluşturulur. Böylelikle sınıflar, öznitelikler, ilişkiler ve kısıtlayıcılar yardımı ile kavramlar tanımlanır. Bu araştırmanın en önemli aşamasını, TOPOVT semantik tanımlarının oluşturulması için sistem geliştirilmesi oluşturmaktadır. Geliştirilecek bu sistem; veri tanımları ve kurumsal veri şemasının oluşturulması, dönüşüm algoritmalarının belirlenmesi/geliştirilmesi, şemaların semantik yapıya dönüştürülmesi ve kullanılacak veri ontolojilerinin belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Topoğrafya alan ontolojisi ile kurumlar arası coğrafi veri paylaşımı için altyapı kurulmuş, kurumların kendi ontolojilerini oluşturabilmeleri için gerekli sistematik ve dokümantasyon geliştirilmiş olacaktır. 

YUKARI