TUFUAB

XI'inci Teknik Sempozyumu

28.06.2022 12:06:31

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Konseyi'nin 2022 yılı 1'inci Olağan Konsey Toplantısı ve XI'inci Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.YUKARI