TUFUAB

Open Street Map Verilerinin Kalite Analizi

PROJENİN ADI: Open Street Map (OSM) Verisinin Kalite Analizi

PROJENİN AMACI: Sivil katılımla oluşturulan OSM verisinin şehir içi ve dışı alanlarda kalitesinin tespitinin yapılması için yöntem geliştirilmesi ve geliştirilecek bu yöntemin Türkiye’de uygulanması

PROJENİN ÖNEMİ: Günümüzde mekânsal bilişim çalışmalarında sivil katılımın artan önemi görülmektedir. Diğer durumda daha maliyetli ve mekân-zamanda kısıtlı olacak veri toplama çalışmaları, sivil katılımın sağlanmasıyla daha etkin olabilmektedir. Mekânsal bilişim alanında sivil katılımla oluşturulmuş başarılı çalışmalar içinde OSM de vardır. Ancak, bu şekilde oluşturulmuş verilerin kalitesi üzerine şüpheler vardır. Haritacılık alanında kullanılabilecek OSM verisinin bu bağlamda kullanılabilirliğinin araştırılması önem arz etmektedir.

YUKARI