TUFUAB

Sanayi Alanlarının Şehir Dokusu Üzerine Mekânsal ve Zamansal Etkisinin İncelenmesi

PROJE ADI: Çok Zamanlı Hava Fotoğrafları ve Ortofotolardan Otomatik Olarak Belirlenecek Sanayi Alanlarının Şehir Dokusu Üzerine Mekânsal ve Zamansal Etkisinin incelenmesi: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği

PROJENIN AMACI: Bu proje kapsamında temin edilecek yüksek mekânsal çözünürlüklü ve çok zamanlı hava fotoğrafları ve ortofoto görüntülerinden sanayi alanlarına ve şehir dokusuna sahip objeler görüntü segmantasyonu ve Destek Vektör Makineleri (SVM) sınıflandırma tekniği kullanılarak otomatik olarak belirlenecek ve sanayileşmenin şehir dokusu üzerindeki mekânsal ve zamansal etkileri incelenecektir.

PROJENİN ÖNEMİ: Sanayinin en önemli şehirsel fonksiyonlardan biri olması, çok defa şehirleşmede başta gelmesi, şehircilik ve şehir planlamalarında özellikle ele alınmasına sebep olmaktadır (Tümertekin, E., 1997). Sanayileşmenin şehir arazisinin kullanışındaki etkileri, sanayileşmenin olduğu alanlar etrafındaki yapılaşmada gözlenen artış ve bu artışın mekânsal dağılımı üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Büyük şehirlerde sanayileşmenin gerek çeşit, gerek mekânsal dağılım bakımından kontrolsüz gelişimi günümüzde bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi faaliyetlerinin şehir içindeki dağılımının tespit edilmesi, zoning uygulanan şehirlerde, belirli sanayi alanları arasındaki kuruluş yeri seçimlerinde, kuruluş sahiplerinin kişisel isteklerinin de rol oynadığını ortaya koymaktadır (Tümertekin, E., 1997). İstanbul'da sanayi faaliyetlerinin belirli bölgelerde toplanması ya da faaliyete geçmesini sağlayan önlemlerin alınması ile ilgili girişimlerde 1950'li yıllarda başlamasına rağmen, henüz bir düzen oluşturacak niteliğe erişilmemiştir. Mevcutta bulunan ve kendini sanayi alanı olarak şehir otoritelerine ya da devlete kabul ettirmiş olan sanayi faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı ilçelerde, gene aynı biçimde, yeni sanayi alanlarının kurulacağına şüphe yoktur. Bu nedenden dolayı İstanbul gibi hızla büyüyen bir şehirde sanayileşmenin şehirleşme üzerindeki mekânsal ve zamansal etkilerinin incelenmesi gelecekteki zoning uygulamaları için büyük bir önem taşımaktadır. Bu proje kapsamında 1970'1i yıllardan başlayarak 10 yıllık zaman periyotlarında 2010 yılına kadar İstanbul Bağcılar ilçesinde gelişim gösteren sanayileşmenin şehir dokusu üzerine mekânsal ve zamansal etkisi incelenecektir.

YUKARI